Trzy młode, roześmiane osoby. Widoczne tylko twarze.

Studencie, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne

Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po zakończeniu wakacyjnej pracy? Zanim wpadniesz w wir wykładów, warsztatów i egzaminów, upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia

Jako student masz prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełniasz jeden z warunków:

  • masz własny tytuł do ubezpieczenia (np. umowa o pracę, renta)
  • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny
  • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

Masz własny tytuł do ubezpieczenia

Tytuł do ubezpieczenia to okoliczność, która powoduje konieczność ubezpieczenia zdrowotnego. Jako student możesz mieć własny tytuł do ubezpieczenia, gdy np.:

  • pracujesz na podstawie umowy o pracę – wówczas do ubezpieczenia zgłasza Cię pracodawca
  • prowadzisz własną działalność gospodarczą – wówczas do ubezpieczenia zgłaszasz się sam.

Gdy masz własny tytuł do ubezpieczenia, rodzina i uczelnia nie mogą zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli pracujesz na umowę zlecenie, uczysz się i nie masz jeszcze 26 lat, zleceniodawca nie zgłosi Cię do ubezpieczenia.

Jesteś ubezpieczony jako członek rodziny

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia, powinieneś być zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą Cię w ten sposób zgłosić:

  • rodzice lub współmałżonkowie rodziców
  • dziadkowie – jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
  • współmałżonek – jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.

Student może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny do ukończenia 26 lat. Chyba że zgłasza go współmałżonek – wtedy wiek nie jest ograniczeniem. Studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą być zgłaszani do ubezpieczenia bez względu na wiek także przez rodziców.

Jesteś ubezpieczony przez uczelnię

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, zrobi to uczelnia. Dzieje się tak np., gdy Twoi rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni. Ale nie stanie się to automatycznie. Uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek! Musisz sam zgłosić się do dziekanatu i go złożyć.

Jeśli w trakcie studiów rozpoczniesz pracę, np. na podstawie umowy o pracę, zyskasz własny tytuł do ubezpieczenia. Rodzic albo uczelnia muszą Cię wówczas wyrejestrować z ubezpieczenia, a zgłosi Cię do niego pracodawca. Gdy zakończysz pracę, znów musisz być ubezpieczony przez rodzinę albo uczelnię, ale nie stanie się to automatycznie. Rodzic albo uczelnia muszą Cię zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmień lekarza rodzinnego

Studiujesz w innym mieście, niż miejscowość, w której do tej pory mieszkałeś i leczyłeś się? Poszukaj w nowym miejscu lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę środowiskową i położną (jeśli jesteś studentką). I złóż deklarację wyboru w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w której pracują, żebyś mógł skorzystać z ich opieki. Druk deklaracji otrzymasz w przychodni, znajdziesz też na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ. Możesz również zmienić lekarza online przez Internetowe Konto Pacjenta.

Bezpłatnie możesz zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ dwa razy w roku. Gdy robisz to po raz trzeci i kolejny w danym roku kalendarzowym, wniesiesz opłatę w wysokości 80 zł.