nauczycielka w maseczce w klasie

Szczepienia dla nauczycieli

Trwają szczepienia nauczycieli oraz osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi. Trwa rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich

" "Informacje w tym artykule są aktualizowane

Nauczyciele są szczepieni na podobnych zasadach jak medycy. Nie zgłaszają się samodzielnie przez e-rejestrację, ale są zgłoszeni przez pracodawcę. Nauczyciele akademiccy również nie umawiają się na szczepienia przez e-rejestrację.

Kto może się zaszczepić

W pierwszej grupie osób szczepionych są:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

15 lutego rozpoczęła się rejestracja na szczepienia:

 • nauczycieli wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni
 • nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach i będących w wieku do 65. roku życia.

Nauczyciele, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym również mogą rejestrować się na szczepienia.

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

Jak się zgłosić na szczepienie

Należy:

 • zgłosić chęć zaszczepienia się pracodawcy (dyrektorowi, kierownikowi placówki)
 • pracodawca wypełni formularz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) lub formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (w przypadku osób zajmujących się dziećmi do lat 3 oraz pracowników żłobków) i przekaże go do szpitala węzłowego
 • na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się e-skierowanie na szczepienie
 • pracodawca ustali ze szpitalem węzłowym termin szczepienia nauczycieli
 • pracodawca przekaże nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Uwaga, nauczyciele mający lat 65 i więcej będą szczepieni w ramach swojej grupy wiekowej, a nie obecnie. Wynika to z faktu, że nauczyciele otrzymają szczepionkę AstraZeneca, która jest skuteczna, ale obecnie  nie jest rekomendowana dla osób po 65. roku życia.

Szczepienia nauczycieli akademickich

Nauczyciele i pracownicy prowadzący zajęcia na uczelni zgłaszani są do szczepienia przez rektorów uczelni za pomocą systemu POL-on.

Szczepienia obejmują osoby spełniające następujące kryteria:

 • nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach
 • urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
 • aktualnie zatrudnione na uczelni.

Szczepienia nie obejmują na razie osób w wieku 66-70 lat, ani wykładowców instytutów naukowych lub instytutów Polskiej Akademii Nauk, nawet jeśli prowadzą szkoły doktorskie.

 Proces zgłaszania pracowników na szczepienia:

 • uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach
 • uczelnia w systemie POL-on, w osobnym rejestrze, przygotowuje listę pracowników
 • system POL-on przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ
 • NFZ przekazuje listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień
 • punkty szczepień kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu szczepień.

Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronach Pomocy POL-on 2.0.

Przeczytaj, jak przebiega szczepienie