nauczycielka w maseczce w klasie

Szczepienia dla nauczycieli

Szczepienia nauczycieli oraz osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi zostały zakończone 7 marca. Nauczyciele w wieku 60+ mogą się rejestrować na szczepienie na zasadach ogólnych

" "Informacje w tym artykule są aktualizowane

Nauczyciele byli szczepieni na podobnych zasadach jak medycy. Nie zgłaszali się samodzielnie przez e-rejestrację, ale byli zgłoszeni przez pracodawcę. Nauczyciele akademiccy również nie umawiali się na szczepienia przez e-rejestrację.

Ci nauczyciele, którzy się jeszcze nie umówili na szczepienie, a mają 60 lat lub więcej, mogą to teraz zrobić razem ze swoją grupą wiekową. 

Kto mógł się zaszczepić

W pierwszej grupie osób zaszczepionych są:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Od 15 lutego była prowadzona rejestracja na szczepienia:

 • nauczycieli wszystkich szkół i placówek, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni
 • nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Nauczyciele, którzy byli w momencie zgłaszania do szczepienia pracowników ze szkoły lub innej instytucji nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym, również mogli rejestrować się na szczepienia.

Zgłoszenia na szczepienie

Należało:

 • zgłosić chęć zaszczepienia się pracodawcy (dyrektorowi, kierownikowi placówki)
 • pracodawca wypełniał formularz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) lub formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (w przypadku osób zajmujących się dziećmi do lat 3 oraz pracowników żłobków) i przekaże go do szpitala węzłowego
 • na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się e-skierowanie na szczepienie
 • pracodawca ustali ze szpitalem węzłowym termin szczepienia nauczycieli
 • pracodawca przekaże nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Szczepienia nauczycieli akademickich

Nauczyciele i pracownicy prowadzący zajęcia na uczelni zgłaszani byli do szczepienia przez rektorów uczelni za pomocą systemu POL-on.

Szczepienia objęły osoby spełniające następujące kryteria:

 • nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach
 • urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
 • aktualnie zatrudnione na uczelni.

Szczepienia nie objęły wykładowców instytutów naukowych lub instytutów Polskiej Akademii Nauk, nawet jeśli prowadzą szkoły doktorskie.

Jak przebiegał proces zgłaszania pracowników na szczepienia:

 • uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach
 • uczelnia w systemie POL-on, w osobnym rejestrze, przygotowuje listę pracowników
 • system POL-on przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ
 • NFZ przekazuje listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień
 • punkty szczepień kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu szczepień.

Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronach Pomocy POL-on 2.0.

Nauczyciele 60+

Nauczyciele i nauczyciele akademiccy, którzy byli zgłaszani przez pracodawcę, nie mieli wystawionych e-skierowań na szczepienie. Niektórzy jednak, z powodów zdrowotnych lub losowych, nie mogli się zaszczepić w tym samym terminie co współpracownicy. 

Jeśli jednak jesteś nauczycielem/nauczycielem akademickim w wieku 60+ i do tej pory się nie masz terminu szczepienia, to teraz możesz już zarejestrować się w dowolnym punkcie szczepień, a nie w szpitalu węzłowym. Tak, jak Ci będzie wygodnie:

 • dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
 • kontaktując się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556  lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • zapisując się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl (żeby zapisać się na szczepienie w ten sposób, trzeba się zalogować profilem zaufanym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną tzw. e-dowodem).

Wejdź na Internetowe Konto Pacjenta i zobacz swoje e-skierowanie na szczepienie