rodzina przy komputerze

Tata i mama z dostępem do Internetowego Konta Pacjenta dziecka

Rodzic, który ma dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka, może upoważnić do wglądu i działań na IKP drugiego rodzica

Jak to zrobić:

  • zaloguj się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta
  • wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”
  • teraz kliknij „Lista opiekunów”, na kafelku z danymi podopiecznego
  • w tym miejscu masz listę osób, które mają dostęp do konta dziecka, z możliwością wyznaczenia kolejnych opiekunów – wpisujesz wtedy dane osoby, którą upoważniasz, tak, jak podpowiada Ci system: Nazwisko i PESEL
  • zatwierdzasz przyciskiem. 

Osoba upoważniona będzie miała dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Uprawnienia > Konta Twoich dzieci”

Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie. 

Uwaga, żeby to się udało, drugi rodzic musi korzystać ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Sprawdź, co robić, jeśli nie masz dostępu do Internetowego Konta Pacjenta Twojego dziecka

Jeśli jesteś opiekunem prawnym np. opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, np. dorosłego dziecka z niepełnosprawnością, rodzica chorego na alzheimera i masz dostęp do jej/jego Internetowego Konta Pacjenta, możesz upoważnić do wglądu do danych na koncie, odbierania e-recept i e-skierowań drugą osobę: współmałżonka, kogoś z rodzeństwa itp.

Dowiedz się, jak możesz złożyć wniosek o dostęp do Internetowego Konta Pacjenta osoby, której jesteś prawnym opiekunem