Oznaczenie miejsca do parkowania dla osoby z niepełnosprawnościa i inwalidy - wózek na niebieskim tle

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Jakie ułatwienia w systemie opieki zdrowotnej mają osoby z niepełnosprawnością? Piszemy o tym z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością

Pierwszeństwo w dostępie do lekarza

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, przy pierwszej wizycie musisz okazać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Możesz korzystać poza kolejnością z:

  • świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki, położne)
  • świadczeń w szpitalach i innych placówkach stacjonarnych i całodobowych (jak np. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja)
  • świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (specjaliści)
  • usług farmaceutycznych w aptekach
  • świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).

„Poza kolejnością” oznacza, że możesz korzystać ze świadczeń w dniu zgłoszenia. Jeśli nie jest to możliwe, to w najbliższym możliwym terminie poza listą oczekujących (nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej).

Przeczytaj więcej o uprawnieniach szczególnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bezpłatne wyroby medyczne (do wysokości limitu)

Jako osoba z niepełnosprawnością masz prawo do wyrobów medycznych bez określania okresów użytkowania. Żeby otrzymać takie wsparcie, niezbędne jest zlecenie. Wystawia je lekarz (w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej), pielęgniarka, położna, felczer lub fizjoterapeuta. Obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.

Przeczytaj więcej o zleceniach na wyroby medyczne.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne bez skierowania

Jako osoba z niepełnosprawnością nie potrzebujesz skierowania, by skorzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Wyjątkiem są drogie badania diagnostyczne, np. rezonans magnetyczny, i rehabilitacja lecznicza, na które potrzebujesz skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje znieczulenie ogólne u dentysty oraz stosowanie kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień.

Dostępność architektoniczna

Nowe obiekty użyteczności publicznej są projektowane uniwersalnie, a więc jako dostępne i bezpieczne dla wszystkich – również dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Stare obiekty są dostosowywane tak, aby były uniwersalne. Dotyczy to także placówek leczniczych oraz placówek NFZ.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością w placówkach medycznych możesz sprawdzić w wyszukiwarce placówek. Uwzględnia ona wszystkie ich rodzaje (także szpitale, hospicja itd.). Po wybraniu interesującej placówki naciśnij przycisk „Szczegóły”. Znajdziesz tam np. informacje o podjeździe, windzie czy łazience.

Sprawdź dostępność placówek medycznych dla osób z niepełnosprawnością.

Placówki medyczne mają obowiązek podania do wiadomości pacjentów w miejscu udzielania świadczeń informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością w placówkach NFZ w poszczególnych województwach możesz sprawdzić na naszej stronie.

Sprawdź dostępność placówek NFZ dla osób z niepełnosprawnością.