Wyciągnięta dłoń, na której leży aparat słuchowy

Zlecenia na wyroby medyczne

W ramach określonych limitów i ubezpieczenia zdrowotnego można ubiegać się o refundację zakupu wyrobów medycznych. Sprawdź, jak to zrobić

Wyroby medyczne to szeroka kategoria produktów, są to np. aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, materace przeciwodleżynowe, laski i kule, a także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Dofinansowanie wyrobów medycznych

Zakup wyrobów medycznych może być nawet w 100 proc. dofinansowany z NFZ. Żeby otrzymać takie wsparcie, niezbędne jest zlecenie. Wystawia je lekarz (w tym lekarz POZ), pielęgniarka, położna, felczer lub fizjoterapeuta. Obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.

Potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne

Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas konsultacji pacjenta, teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Lekarze mają możliwość weryfikacji zlecenia od razu, co zwalnia pacjenta z wizyty w oddziału wojewódzkiego NFZ.

Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego. Wzory zleceń zostały określone w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie zlecenia. Jeśli Twoje zlecenie zostało wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane przed 1 lipca, jest nadal ważne.

Elektroniczna forma zleceń na wyroby medyczne

Po 1 lipca 2023 roku otrzymasz od lekarza, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie elektronicznej (e-zlecenie). Jest ono podobne do e-recepty.

Czym jest e-zlecenie?

Swoje e-zlecenie znajdziesz też na Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Apteczka”. Zobaczysz tutaj:

  • zlecenia na wyroby medyczne wraz z informacją, na jakim są etapie (np. częściowo zrealizowane, odrzucone)

  • wyroby medyczne, czyli listę zrealizowanych wyrobów medycznych, na które wystawiane były papierowe zlecenia.

Możesz przeszukiwać listę swoich e-zleceń na wyroby medyczne.

E-zlecenie to dokument elektroniczny, który osoba wystawiająca zlecenie podpisuje w systemie podpisem cyfrowym (np. podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym).

Informacje o wystawionym e-zleceniu otrzymasz w postaci:

  • sms-a, e-maila z 4-cyfrowym kodem dostępu

lub

  • druku informacyjnego może go wydrukować lekarz podczas wizyty.

Bezpłatny sms lub e-mail dostaniesz tylko wtedy, gdy na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce „moje konto” podałeś swój numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL lub nie korzystasz z IKP, osoba wystawiająca zlecenie ma obowiązek przekazać Ci druk informacyjny.

Jak zrealizujesz e-zlecenie?

Jeśli chcesz zrealizować e-zlecenie, podaj w sklepie medycznym lub aptece:

  • numer PESEL oraz kod dostępu

lub

  • druk informacyjny otrzymany podczas wizyty.

Nie musisz posiadać wydrukowanego zlecenia.

Jeśli nie masz e-zlecenia?

Jeśli Twoje zlecenie jest wydane w formie papierowej i wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ  możesz je przesłać drogą elektroniczną (np. skan, faks). Taki sposób potwierdzenia zlecenia będzie możliwy tylko do 30 września 2023 roku. Od 1 października 2023 r. obowiązuje wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia). Zobacz komunikat Ministra Zdrowia z 23 czerwca 2023r.

Okres ważności zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

  • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
  • 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ

Nie zrealizujesz zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Realizacja zleceń na wyroby medyczne

Wyroby medyczne można kupić w dowolnym punkcie (aptece, sklepie medycznym), który ma umowę z NFZ.

 

Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytkowania znajdziesz w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Więcej informacji o wyrobach medycznych znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz nastronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.