Ojciec obejmuje ramieniem nastoletniego syna, siedzą na kanapie

Utrata dostępu do IKP dziecka

Jeśli dziecko uzyska własne ubezpieczenie zdrowotne, rodzic traci dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Jak ten dostęp odzyskać?

Do 18. roku życia dziecka rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, ma automatycznie dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Dostęp do konta dziecka masz z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Uprawnienia > Konta Twoich dzieci”

Rodzic, który ma taki dostęp, może upoważnić do wglądu i działań na IKP dziecka drugiego rodzica. Pod warunkiem, że ten korzysta ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Sprawdź, jak upoważnić drugiego rodzica

Dziecko, po ukończeniu 16 lat, ma możliwość wglądu w swoje konto, ale nie może samodzielnie podejmować decyzji w sprawie swojego zdrowia.

Kiedy rodzic nie widzi konta dziecka

Jeśli nie widzisz danych dziecka w zakładce „Konta Twoich dzieci” na Internetowym Koncie Pacjenta, to prawdopodobnie na Twoim koncie w ZUS nie jest ono przypisane do ubezpieczenia społecznego. Być może ubezpiecza je drugi z rodziców. W takim przypadku:

  • sprawdź, czy dziecko widnieje w systemie PUE ZUS

Przejdź do systemu PUE ZUS

  • zaloguj się na swoje konto PUE za pomocą profilu zaufanego, potem wybierz zakładkę „Ubezpieczony” (w prawym górnym rogu), a następnie — z lewego menu — „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym”. Jeśli nie znajdziesz tam danych dzieci, musisz to wyjaśnić z pracodawcą
  • jeżeli dzieci widnieją na koncie PUE ZUS, skontaktuj się drogą pisemną ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ

Znajdź oddział wojewódzki NFZ

Kiedy rodzic traci dostęp do konta dziecka

Kiedy dziecko skończy 18 lat, uzyska prawo do pełnego zarządzania swoim IKP, a rodzic straci dostęp do jego konta.

Rodzic traci dostęp do konta również wtedy, kiedy dziecko uzyska własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego z powodu:

  • odbywania praktyki zawodowej
  • zatrudnienia (jako pracownik młodociany)
  • pobierania:
    • zasiłku pielęgnacyjnego
    • renty rodzinnej.

Dzieje się to automatycznie, po prostu od tego momentu następuje zmiana w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, co powoduje zmianę w dostępie do IKP dziecka.

W takiej sytuacji wyślij informację na adres mailowy ikp-pomoc@cez.gov.pl, a specjaliści z Centrum e-Zdrowia pomogą Ci odzyskać dostęp do konta dziecka.