Ojciec obejmuje ramieniem nastoletniego syna, siedzą na kanapie

Utrata dostępu do IKP dziecka

Jeśli dziecko uzyska własne ubezpieczenie zdrowotne, rodzic traci dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Jak ten dostęp odzyskać?

Do 18. roku życia dziecka rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, ma automatycznie dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Dostęp do konta dziecka masz z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Uprawnienia > Konta Twoich dzieci”

Rodzic, który ma taki dostęp, może upoważnić do wglądu i działań na IKP dziecka drugiego rodzica. Pod warunkiem, że ten korzysta ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Sprawdź, jak upoważnić drugiego rodzica

Dziecko, po ukończeniu 16 lat, ma możliwość wglądu w swoje konto, ale nie może samodzielnie podejmować decyzji w sprawie swojego zdrowia.

Kiedy rodzic nie widzi konta dziecka

Powody, dla których nie widzisz danych dziecka na IKP:

 • nie zgłosiłeś dziecka do ubezpieczenia
 • ubezpiecza je drugi rodzic i nie upoważnił Cię do danych dziecka – dostęp do nich ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia. Sprawdź, jak upoważnić drugiego rodzica
 • dane nie zostały jeszcze opublikowane, bo dziecko dopiero zostało zgłoszone do ubezpieczenia – publikacja na IKP może trwać do 21 dni
 • nie jesteś prawnym opiekunem dziecka
 • Twoje dziecko ma własny tytuł ubezpieczenia – np. podjęło pracę sezonową, ma rentę, stypendium sportowe – przeczytaj niżej, co wówczas zrobić
 • Twoje dziecko ukończyło 18 lat: automatycznie jego IKP staje się kontem osoby dorosłej, a Ty tracisz uprawnienia. 

Jeśli mimo zgłoszenia do ubezpieczenia, nie widzisz IKP swojego dziecka, skontaktuj się z oddziałem wojewódzkim NFZZnajdź oddział wojewódzki NFZ.

Tylko rodzic lub opiekun prawny może zweryfikować dane dotyczące dziecka.

Kiedy rodzic traci dostęp do konta dziecka

Kiedy dziecko skończy 18 lat, uzyska prawo do pełnego zarządzania swoim IKP, a rodzic straci dostęp do jego konta.

Rodzic traci dostęp do konta również wtedy, kiedy dziecko uzyska własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego z powodu:

 • odbywania praktyki zawodowej
 • zatrudnienia (jako pracownik młodociany)
 • pobierania:
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • renty rodzinnej.

Dzieje się to automatycznie, po prostu od tego momentu następuje zmiana w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, co powoduje zmianę w dostępie do IKP dziecka.

W takiej sytuacji wyślij informację na adres mailowy ikp-pomoc@cez.gov.pl, a specjaliści z Centrum e-Zdrowia pomogą Ci odzyskać dostęp do konta dziecka.