szczepienie

Zaszczep się na zdrowie

Szczepienia chronią nas przed zachorowaniem, ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią z powodu choroby zakaźnej. Mają szczególne znaczenie w czasie pandemii COVID-19. Sprawdź, jak zadbać o Twoje dziecko i siebie

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny zalecają wykonywanie wszystkich szczepień obowiązkowych u dzieci. Szczególnie dotyczy to:

 • szczepień na oddziałach noworodkowych
 • szczepień obowiązkowych, które powinny być wykonane do 24 miesiąca życia
 • szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi
 • szczepień przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku
 • realizacji innych szczepień ochronnych, co do których jest konieczność podania lub dokończenie.

Kalendarz szczepień na rok 2024

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i GIS zalecają szczepienia:

 • przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc
 • przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Szczepienia bezpłatne

Szczepienia przeciw pneumokokom są obowiązkowe i bezpłatne dla:

 • dzieci od 6 tyg. do 2. roku życia
 • dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia:
  • po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego
  • zakażonych HIV
  • po przeszczepie szpiku, przed lub po przeszczepie narządów wewnętrznych oraz przed lub po wszczepieniu implantu ślimakowego
 • dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia chorujących na:
  • przewlekłe choroby serca
  • schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną
  • asplenię wrodzoną, dysfunkcje śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym
  • przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy
  • pierwotne zaburzenia odporności
  • choroby metaboliczne, w tym cukrzycę
  • przewlekłe choroby płuc, w tym astmę
 • dzieci od 2. do ukończenia 12. miesiąca życia, urodzone przed końcem 37. tygodnia ciąży lub z masą ciała poniżej 2500 g

Szczepienia przeciw krztuścowi są obowiązkowe i bezpłatne. Wykonywane są szczepionką DTwP (zawierającą pełnokomórkowy składnik krztuścowy).

Szczepienie podstawowe:

 • pierwsza dawka: w 2. miesiącu życia
 • druga dawka: w 3.–4. miesiącu życia
 • trzecia dawka: w 5.–6. miesiącu życia
 • czwarta dawka: w 16.–18. miesiącu życia.

Szczepienie przypominające:

 • w 6. roku życia
 • w 14. roku życia (szczepionką zawierającą bezkomórkowy składnik krztuścowy).

Podstawowe szczepienia przeciw krztuścowi małych dzieci można realizować, stosując szczepionkę wysoko skojarzoną 5 w 1 lub 6 w 1 (odpłatnie). Szczepionki wysoko skojarzone pozwalają podać substancje zapobiegające większej liczbie chorób w jednym zastrzyku.

Szczepienia zalecane

Szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane:

 • dzieciom do ukończenia 5. roku życia (dotyczy dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2017 r., których nie zaszczepiono w ramach szczepień obowiązkowych)
 • dorosłym powyżej 50. roku życia
 • dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy
 • dzieciom i osobom dorosłym z asplenią (brakiem śledziony), sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami (zaburzenia krwi)
 • dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami lub niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłym leczeniem sterydami, szpiczakiem mnogim.

Szczepienia przeciw krztuścowi są zalecane w postaci szczepionki dTap (z obniżoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy):

 • młodzieży w wieku 19 lat zamiast dawki przypominającej szczepionki dT
 • wszystkim osobom dorosłym przypominająco co 10 lat
 • personelowi medycznemu mającemu kontakt z noworodkami i niemowlętami
 • osobom w podeszłym wieku, które są narażone na zakażenie
 • kobietom planującym ciążę lub w ciąży (po 28. tyg. ciąży)
 • osobom z otoczenia noworodków i niemowląt do ukończenia 12. miesiąca życia.

Zasady higieny

Personel medyczny obowiązują szczegółowe zasady higieny dot. m.in. mycia rąk. Dodatkowe zasady określono także dla szczepień w czasie epidemii.

 • Personel medyczny ma nosić maseczki na usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki, a także używać odzieży roboczej/ochronnej.
 • Powierzchnie, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), mają być dezynfekowane po każdym pacjencie.
 • Szczepienia mają być wykonywane w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji.
 • Dziecko będzie mogło przyjść na szczepienie z jednym zdrowym opiekunem, indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób. W razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów.
 • Wywiad epidemiologiczny i wstępna kwalifikacja do szczepienia odbędą się w formie teleporady.
 • Szczepienie zostanie odroczone, jeżeli w domu znajduje się osoba:
  • z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie
  • objęta kwarantanną
  • poddana izolacji w warunkach domowych.