2 osoby ćwiczące na piłce i z cieżarkami na sali gimnastycznej pod ohiem rehabilitanta

Zmiany w rehabilitacji po COVID-19

Osoby, które przeszły COVID-19, mogą skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez NFZ. Od 15 października obowiązują nowe, korzystne dla pacjentów regulacje

Według specjalistów aż jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. W odzyskaniu dawnej kondycji pomaga kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Program przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra zdrowia.

12 miesięcy na podjęcie rehabilitacji

Do tej pory pacjenci mogli skorzystać z rehabilitacji po COVID-19 do 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Teraz okres ten jest wydłużony o kolejne 6 miesięcy. W efekcie pacjenci rozpoczną program rehabilitacji pocovidowej nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia z powodu COVID-19.

Zmiany dotyczą wszystkich rodzajów rehabilitacji pocovidowej, czyli:

  • stacjonarnej i uzdrowiskowej
  • ambulatoryjnej
  • domowej.

Nowe miejsce rehabilitacji – ośrodek dzienny

Rehabilitację po COVID-19 będzie mógł prowadzić także ośrodek rehabilitacji dziennej. To nowy typ realizatora tego świadczenia.

Termin zakończenia leczenia

Doprecyzowany został termin zakończenia leczenia COVID-19. Jest nim jedna z 3 dat:

  • zakończenia izolacji domowej
  • wypisu ze szpitala
  • wypisu z izolatorium.

Liczba wizyt terapeutycznych

Zmieniła się liczba wizyt terapeutycznych przy rehabilitacji w trybach ambulatoryjnym i domowym. Teraz liczba wizyt wynosi:

  • w programie podstawowym – 2 razy w tygodniu do 6 tygodni
  • w programie rozszerzonym – jest ustalana indywidualnie, ale przynajmniej od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni.

Sprawdź, które placówki medyczne świadczą rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 w Twoim województwie.

Przeczytaj więcej o rehabilitacji po COVID-19.