Kobieta w labolatorium

Dawstwo szpiku – co warto wiedzieć

Kiedy potrzebny jest szpik? Kiedy i gdzie możesz zarejestrować się jako potencjalny dawca? Kiedy faktycznie staniesz się dawcą? Dzięki tej wiedzy możesz uratować komuś życie!

Na świecie co dziesięć minut ktoś umiera z powodu nowotworu krwi. Życie chorego ocalić może szpik osoby zdrowej.

Kiedy trzeba przeszczepić szpik

Szpik to narząd w organizmie, który wytwarza komórki krwiotwórcze. Kiedy się dzielą – a dzielą się bez przerwy i przez całe życie człowieka – powstają dojrzałe komórki krwi (krwinki czerwone, płytki krwi, krwinki białe). Jeśli z powodu jakiejś choroby szpik przestaje działać jak należy, osobie chorej może pomóc przeszczepienie komórek krwi zdrowego dawcy. 

Choroby, które wymagają przeszczepienia szpiku, to między innymi:

 • białaczka

 • chłoniak

 • choroby szpiku kostnego

 • inne nowotwory krwi.

 Pobranie szpiku jest całkowicie bezpieczne.

Kto może zostać dawcą

Jeśli dawcą nie może zostać ktoś z rodziny osoby chorej, szuka się wśród osób niespokrewnionych.

Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba, która ma od 18 do 60 lat.

Przeciwwskazania do tego, by stać się dawcą, to:

 • zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia tym wirusem)

 • obecność antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV przy obecności HCV RNA

 • gruźlica – w okresie minionych 2 lat

 • cukrzyca – dyskwalifikuje już na etapie rekrutacji

 • aktywna astma – czyli taka, która wymaga podawania leków sterydowych; jeśli od 5 lat nie zdarzył Ci się napad astmy i nie zażywasz doustnie leków sterydowych, możesz być dawcą

 • choroby serca i zabiegi kardiologiczne: przebyty zawał serca, choroba wieńcowa, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia, które sprawiają, że stale musisz przyjmować leki (jeśli masz zaburzenia rytmu, które nie wymagają leczenia, albo masz zdiagnozowane wypadanie płatka zastawki dwudzielnej – możesz być dawcą)

 • epilepsja – chyba że od roku nie wystąpił u Ciebie atak padaczkowy i nie musisz zażywać leków na padaczkę

 • nadciśnienie – chyba że masz je pod kontrolą, dzięki temu, że prawidłowo przyjmujesz leki

 • stosowanie leków hormonalnych – decyzję o tym, czy możesz być dawcą, można podjąć po konsultacji z lekarzem poradni przeszczepowej

 • ciąża – w czasie ciąży i w okresie laktacji tymczasowo nie możesz zostać dawcą

 • łuszczyca – chyba że u Ciebie występuje w łagodnej postaci, którą wystarczy leczyć miejscowo

 • tatuaż – w ciągu roku od wykonania

 • pobyt w zakładzie karnym lub poprawczym – w ciągu 6 miesięcy od jego opuszczenia.

Gdzie się zgłosić

Możesz zgłosić się do ośrodka dawców szpiku. Są to:

 • Białystok – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

  • ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok

 • Gdańsk – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  • ul. Dęblinki 7, 80-955 Gdańsk

 • Katowice – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

  • ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

 • Kielce – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

  • ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

 • Lublin – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

  • ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin

 • Łódź – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

 • Poznań – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

  • ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

 • Warszawa – Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  • ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

 • Wojskowy Instytut Medyczny Zakład Transfuzjologii i Klinicznej
  • ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

 • Wrocław – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Ośrodek Dawców Szpiku

  • ul. Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław.

Nie zgłaszaj się do więcej niż jednego ośrodka dawców szpiku.

Co gdy zostaniesz dawcą

Gdy spełnisz warunki i zostaniesz dawcą, czekają na Ciebie:

 • zwrot kosztów związanych z procedurą (koszty wyżywienia, zakwaterowania, przejazdów na badania i zabieg)

 • pełnopłatne dni wolne na czas badań i podczas zabiegu

 • Legitymacja Honorowego Dawcy Przeszczepu

 • szczególne uprawnienia – m.in. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń  opieki zdrowotnej w ramach NFZ

 • darmowa komunikacja miejska (w niektórych polskich miastach)

 • bezpłatne leki refundowane (zgodnie z przepisami, które to określają, czyli do wysokości ustawowego limitu refundowania)

 • kontrola Twojego stanu zdrowia.