Dokument S1 lub DA1

Możesz zachować ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, kiedy przenosisz się na stałe do innego kraju UE lub EFTA albo wyjeżdżasz do pracy na 12 miesięcy lub dłużej. Aby tak się stało, musisz postarać się o dokument S1 lub DA1

Dokument S1 przysługuje osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ i:

  • przeniosły się na stałe do innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA
  • zostały oddelegowane do pracy za granicą na co najmniej 12 miesięcy
  • zostały wysłane na placówkę dyplomatyczną lub konsularną na co najmniej 12 miesięcy.

Dokument DA1 potwierdza prawo do leczenia związanego z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w krajach, w których skutki wypadku przy pracy lub chorobę zawodową leczy się w odrębnym systemie opieki zdrowotnej.

Dokument S1 daje Ci prawo do leczenia w znacznie szerszym zakresie niż na EKUZ. Lekarz nie będzie oceniał, czy leczenie jest konieczne przed Twoim powrotem do Polski, czy też może się odbyć już po powrocie. Możesz korzystać z leczenia planowanego, które nie przysługuje na EKUZ.