Starszy pan podnosi ciężarek z asystą fizjoterapeutki

Wszystko o rehabilitacji

Celem rehabilitacji jest przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz poprawy jakości życia osób, które borykają się z chorobami

O wyborze właściwej formy rehabilitacji decyduje lekarz. Potrzebne jest skierowanie. Podczas rehabilitacji przysługują bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych poza kolejką oczekujących.

Rehabilitacyjna konsultacja lekarska obejmuje

 • ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie lekarskie
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe
 • testy czynnościowe
 • ocenę aktywności ruchowej
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych
 • pomiar długości kończyn i obwodów
 • ocenę chodu i lokomocji
 • punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe
 • zlecenie na wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) oraz inne zlecenia i wnioski
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Rehabilitacja może być prowadzona

 • ambulatoryjne – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy poruszają się samodzielnie
 • w domu – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy nie poruszają się samodzielnie
 • w ośrodku lub na oddziale dziennym – dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, lecz wymaga całodobowego nadzoru medycznego
 • stacjonarnie – dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Czas trwania rehabilitacji

 • W warunkach ambulatoryjnych NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.
 • W warunkach domowych pacjentowi przysługuje rehabilitacja do osiemdziesięciu dni zabiegowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.
 • Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 zabiegów dziennie.
 • Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej niż 24 dni zabiegowe w ciągu 3 miesięcy. W przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej odpowiednio: 5 dni zabiegowych w ośrodku dziennym, 24 sesje treningowe w miejscu pobytu pacjenta oraz wizytę kontrolną.
 • Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego. Nie może ona być krótsza niż 14 dni zabiegowych i nie dłuższa niż 24 dni zabiegowe.

 

Więcej informacji o różnych rodzajach rehabilitacji znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce informacje o świadczeniach oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce rehabilitacja lecznicza.

Po przechorowaniu COVID-19 możesz też wykonywać rehabilitację samodzielnie. O tym, jak to zrobić przeczytasz w artykule Samodzielna rehabilitacja po COVID-19. Skorzystaj też z broszury „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia – WHO i rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów – KIF.