Skierowanie do szpitala

Zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalista, mogą skierować Cię do szpitala. Możesz wtedy wybrać dowolną placówkę na terenie Polski, pod warunkiem że ma ona umowę z NFZ

Skierowanie

Ze względu na stan zdrowia skierowanie do szpitala może wystawić Ci każdy lekarz. Także ten, u którego leczysz się prywatnie. Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do czasu ustalenia terminu Twojego przyjęcia. Szpital nie musi przyjąć Cię na leczenie natychmiast – to zależy od Twojego stanu zdrowia oraz liczby osób czekających w kolejce na miejsce w szpitalu. Mając skierowanie, nie musisz płacić za leczenie.

Lekarz, który zadecyduje o leczeniu szpitalnym, do Twojego skierowania powinien dołączyć:

  • kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które są podstawą kierowania do szpitala
  • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

Oryginał skierowania dostarcz do szpitala w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących. Skierowanie możesz dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je pocztą. E-skierowanie nie wymaga dostarczania. Szpital zobaczy je automatycznie.

Żaden przepis nie uzależnia zakwalifikowania Cię do leczenia szpitalnego, wpisania na listę oczekujących czy przyjęcia do szpitala od dostarczenia skierowania z poradni przyszpitalnej.

Odsyłanie pacjentów, którzy mają już skierowanie do szpitala, by zarejestrowali się ponownie, tym razem w poradni przyszpitalnej” i tam uzyskali kolejne skierowanie do szpitala, nie ma podstaw prawnych.

Bez skierowania

Do szpitala możesz się zgłosić bez skierowania:

  • po wypadku
  • po zatruciu
  • z urazem
  • kiedy rozpoczął się poród
  • w sytuacji zagrożenia życia
  • w sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia.

Szpital musi Cię wtedy przyjąć niezwłocznie, by ratować Twoje życie i zdrowie. Czasami szpital nie ma takiej możliwości, ponieważ np. nie dysponuje odpowiednim sprzętem albo w jego strukturze nie ma oddziału zajmującego się danym problemem zdrowotnym. Wówczas jest zobowiązany zapewnić Ci transport medyczny do właściwego szpitala.

Lista oczekujących

Jeśli nie ma możliwości przyjęcia Cię do szpitala w dniu zgłoszenia, trafisz na listę oczekujących. W razie pogorszenia się Twojego stanu zdrowia i konieczności wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) leczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia do szpitala.

Szpital psychiatryczny

Jeśli pilnie potrzebujesz pomocy psychiatrycznej, jesteś w kryzysie psychicznym lub zmagasz się z uzależnieniem, możesz zgłosić się do szpitala psychiatrycznego lub innej placówki, która sprawuje całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową.

Znajdź szpital psychiatryczny lub Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego