Skierowanie na leczenie

Jesteś w kryzysie psychicznym, potrzebujesz psychologa, terapeuty lub psychiatry albo zmagasz się z uzależnieniem? Dowiedz się, jak się zgłosić na leczenie

Jakie są rodzaje leczenia

Ze świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień możesz skorzystać (w zależności od potrzeb i stanu zdrowia) w trybie:

  • ambulatoryjnym (wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa), w tym z leczenia środowiskowego (wizyty domowe lekarza psychiatry lub psychologa)
  • dziennym psychiatrycznym (świadczenia i programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki oraz wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin zorganizowane w ramach leczenia, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, przez określony czas)
  • stacjonarnym (pobyt w szpitalu psychiatrycznym)
  • izbie przyjęć.

W nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
•    dzwoń na numer alarmowy 112
•    dzwoń na pogotowie ratunkowe 999
•    udaj się na najbliższą izbę przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny
•    udaj się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny.

Kiedy potrzebne skierowanie

Potrzebujesz skierowanie do:

  • psychologa w trybie ambulatoryjnym, z wyjątkiem okresu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
  • psychoterapeuty w trybie ambulatoryjnym – w poradni zdrowia psychicznego i w poradni psychologicznej
  • do szpitala psychiatrycznego (jest ważne tylko 14 dni).

W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi lub uzależniona może zgłosić się do szpitala psychiatrycznego bez skierowania. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz izby przyjęć po zbadaniu pacjenta.

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skierowanie do psychologa nie jest wymagane. Wynika to z potrzeby łatwiejszego dostępu do wsparcia psychologicznego z powodu zwiększonego poczucia lęku i niepokoju. Skierowanie nie jest potrzebne także wtedy, gdy termin wizyty zostanie wyznaczony po terminie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Aby skorzystać ze świadczeń ambulatoryjnych, dzieci i młodzież nie potrzebują skierowania. Zgodę na leczenie muszą wyrazić ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi.

Kiedy bez skierowania

Nie potrzebujesz skierowania:

  • do lekarza psychiatry w trybie ambulatoryjnym, w tym na świadczenia udzielane przez centra zdrowia psychicznego
  • na leczenie uzależnienia, jeśli zgłaszasz się z powodu uzależnienia lub współuzależnienia (i jesteś osobą spokrewnioną lub niespokrewnioną z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą albo Twój stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną)
  • do szpitala psychiatrycznego oraz oddziału psychiatrycznego w ramach centrum zdrowia psychicznego w trybie nagłym, po decyzji lekarza izby przyjęć.

Kto może wystawić skierowanie i ile jest ważne

Skierowanie do psychologa i psychoterapeuty może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz, który ma umowę z NFZ lub pracuje w placówce, która ma taką umowę. Może to być Twój lekarz pierwszego kontaktu, ale także lekarz specjalista, np. kardiolog lub endokrynolog.

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, również prywatny. Takie skierowanie ważne jest 14 dni.