Zasady leczenia z EKUZ w poszczególnych krajach

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa w krajach UE i EFTA. Sprawdź zasady leczenia w poszczególnych państwach

Czy wszystkie świadczenia za granicą sfinansuje NFZ?

To zależy od kryteriów udzielania świadczeń w danym kraju. Za niektóre świadczenia, które w Polsce są bezpłatne, za granicą musisz zapłacić. Dlatego sprawdź, jakie zasady obowiązują w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

W celu uzyskania informacji o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie, wybierz jego nazwę z listy: