" "

Porady lekarskie i e-recepty bez wychodzenia z domu

W okresie wzmożonej aktywności wirusów, osoby przewlekle chore nie muszą osobiście odwiedzać lekarza, aby kontynuować leczenie. Po konsultacji telefonicznej bądź poradzie online mogą otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem

Przypominamy, że osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, nie muszą osobiście udawać się do lekarza po receptę na kontynuowanie leczenia. Dzięki wprowadzeniu e-recepty, lekarz po konsultacji np. telefonicznej czy online, może wystawić zdalnie e-receptę, którą pacjent odbierze na telefonie (SMS) albo komputerze (e-mail). Pacjenci, którzy do tej pory nie korzystali z tej postaci e-recepty, muszą aktywować powiadomienia na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostępnym pod adresem pacjent.gov.pl. W tym celu należy wejść w zakładkę – Moje konto/Edytuj dane i wpisać numer telefonu lub adres e-mail. Na Internetowym Koncie Pacjenta znajduje się informacja nie tylko o e-recepcie, ale także nazwa leku, sposób jego dawkowania oraz wysokość refundacji.

– E-recepta to wygodne rozwiązanie, jednak szczególnie może się sprawdzić w okresach zwiększonej zachorowalności na infekcje, zarówno na te stale występujące, jak i nowe, szybko rozprzestrzeniające się. Choroby wirusowe, szczególnie te przenoszone drogą kropelkową, do szerzenia się potrzebują dość bliskiego kontaktu człowieka chorego ze zdrowym. Do tej pory taki kontakt następował w rejestracji, w poczekalni, w gabinecie i w aptece. Rozwiązania e-zdrowia umożliwiają ograniczenie tego kontaktu, dzięki czemu możemy zatrzymać transmisję wirusa. Pacjent może zarejestrować się elektronicznie, uzyskać e-receptę przez telefon, a do apteki zamiast osoby chorej może iść zdrowy domownik. Chory zostając w domu nie zaraża innych, a zdrowy domownik, który poszedł do apteki, nie jest narażony na kontakt z wirusem od innego chorego, jeśli w imieniu innych chorych również pojawi się zdrowy domownik – mówi lek. Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Wszyscy pacjenci, nie tylko Ci przewlekle chorzy, mogą skorzystać także z konsultacji z lekarzem rodzinnym przez telefon, online lub za pomocą innych środków łączności i tym samym ograniczyć konieczność wychodzenia z domu. Teleporadę lekarską wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które obowiązuje od 5 listopada 2019 r. Zgodnie z jego zapisami, możliwa jest pomoc lekarska lub pielęgniarska na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych lub łączności. Ostateczną decyzję czy konieczna będzie wizyta w gabinecie, czy wystarczy konsultacja telefoniczna podejmie lekarz po rozmowie z pacjentem.

– Dzięki postępującej cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce porady lekarskie czy wizyty pielęgniarskie, które realizowane były dotychczas w warunkach ambulatoryjnych, mogą odbywać się również na odległość, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Podczas porady, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lekarz może wystawić e-receptę. To bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie w okresie zwiększonej liczby zachorowań i zagrożenia wirusowego. Dlatego zachęcamy zarówno personel medyczny, jak i pacjentów, do korzystania z tej formy pomocy – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Do logowania na Internetowe Konto Pacjenta potrzebny jest profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można także zalogować się przez internetowe konto bankowe. Możliwość taką oferują: iPKO lub Inteligo w PKO BPPekao SABOŚBNP ParibasVeloBankCrédit AgricolemBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy lub banki spółdzielcze z Grupy BPS. W takim przypadku przejdź od razu do kroku 2.