Lekarz pokazuje kartę matce z dzieckiem, flaga ukraińska po lewej

Словник медичних термінів

Користаючись медичною допомогою, Ви зіткнетеся із рядом назв. Шукатимете різноманітні інформації та місця. Ви побачите написи мовою, що Вам незнайома та літерами, що не зможете прочитати. Скористайтеся невеликим словником

ПОЛЬСЬКА

УКРАЇНСЬКА (Транскрипція)

AMBULATORIUM

Амбулаторія (Ambułatorija)

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

Амбулаторне лікування пацієнтів (Ambułatorne likuwannia pacijentiw)

APTEKA

Аптека (Apteka)

BADANIE

Обстеження (Obsteżennia)

CHIRURG

Хірург (Chirurh)

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Медична документація (Medyczna dokumentacija)

DOKUMENTY

Документи (Dokumenty)

EKG

Електрокардіограма (Ełektrokardiohrama)

FARMACEUTA

Фармацевт (Farmacewt)

GABINET (PRACOWNIA) USG, EKG, RTG

Кабінет УЗД, Електрокардіограма, Рентген-кабінет  (Kabinet UZD, Ełektrokardiohrama, Renthen-kabinet)

GABINET LEKARSKI

Кабінет лікаря (Kabinet likaria)

GINEKOLOGIA

Гінекологія (Hinekołohija)

GMINNA PRZYCHODNIA

Поліклініка на балансі ґміни (Poliklinika na bałansi gminy)

GODZINY ODWIEDZIN

Приймає в годинах (Pryjmaje w hodynach)

INFOLINIA

Інфолінія (Infolinija)

INFORMACJA

Довідкова служба (Dowidkowa służba)

INTERNISTA, INTERNISTYCZNY

Терапевт, терапевтичне відділення (Terapewt, terapewtyczne widdiłennia)

IZBA PRZYJĘĆ

Приймальний покій (Pryjmalnyj pokij)

KARETKA

Карета швидкої допомоги (Kareta szwydkoji dopomohy)

KLINIKA

Клініка (Klinika)

LABORATORIUM

Лабораторія (Łaboratorija)

LEKARZ

Лікар (Likar)

LEKI

Ліки (Liki)

MAMMOGRAFIA

Мамографія (Mamohrafija)

MEDYCYNA, MEDYCZNY

Медицина, медичний (Medycyna, medycznyj)

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ)

Національний фонд охорони здоров’я (Nacionalnyj fond ochorony zdorowja)

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA

Медична допомога вночі, у вихідні та святкові дні (Medyczna dopomoha wnoczi, u wychidni ta swiatkowi dni)

NZOZ (NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ)

Недержавний заклад охорони здоров’я (Nederżawnyj zakład ochorony zdorowja)

ODDZIAŁ (SZPITALA)

Відділення (у лікарні) (Widdiłennia /u likarni/)

ODWIEDZINY

Відвідування хворих (родичами) (Widwiduwannia chworych /rodyczamy/)

OIOM

Відділення інтенсивної терапії (реанімаційне відділення) (Widdiłenniaintensywnoji terapiji /reanimacijne widdiłennia/)

ONKOLOGIA, ONKOLOGICZNY

Онкологія, Онкологічне відділення (Onkołohija, Onkołohiczne widdiłennia)

OTWARTE

Відчинено (Widczyneno)

PACJENT

Пацієнт (Pacijent)

PEDIATRIA, PEDIATRA

Педіатрія, педіатр (Pediatrija, pediatr)

PIELĘGNIARKA

Медсестра (Medsestra)

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

Основна медична допомога (сімейні лікарі) (Osnowna medyczna dopomoha /simejni likari/)

POGOTOWIE

Швидка допомога (Szwydka dopomoha)

POKÓJ ZABIEGOWY

Процедурний кабінет (Procedurnyj kabinet)

POŁOŻNA

Акушерка (Akuszerka)

PORADNIA

Поліклініка (Poliklinika)

PRZYCHODNIA DZIECI CHORYCH

Поліклініка – обстеження хворих дітей (Poliklinika – obsteżennia chworych ditej)

PRZYCHODNIA DZIECI ZDROWYCH

Поліклініка – обстеження здорових дітей (Poliklinika – obsteżennia zdorowych ditej)

PRZYCHODNIA, NP. PRZYCHODNIA REJONOWA

Поліклініка, до прикладу, районна (Poliklinika,do prykładu, rajonna)

PSYCHIATRA

Психіатр (Psychiatr)

PSYCHOLOG, DZIECIĘCY, DLA DOROSŁYCH

Психолог - дитячий, для дорослих (Psychołoh - dytiaczyj, dla dorosłych)

PUNKT POBRAŃ (KRWI)

Забір матеріалу (до прикладу, на аналіз крові) (Zabir materiału (do prykładu, na analiz krowi)

PUNKT SZCZEPIEŃ

Пункт вакцинації (Punkt wakcynaciji)

PUNKT TESTÓW, MOBILNY PUNKT TESTÓW

Тестування, мобільний пункт тестування (Testuwannia, mobilnyj punkt testuwannia)

RECEPTA

Рецепт (Recept)

REJESTRACJA

Реєстратура (Rejestratura)

RTG

Рентген-кабінет (Renthen-kabinet)

SALA CHORYCH

Палата (для стаціонарних хворих) (Pałata /dla stacionarnych chworych/)

SALA OPERACYJNA

Операційна зала (Operacijna zała)

SKIEROWANIE

Скерування (Skeruwannia)

SOR, SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Відділення невідкладної медичної допомоги в лікарні (Widdiłennia newidkładnoji medycznoji dopomohy w likarni)

STACJA DIALIZ

Діаліз нирок (Dializ nyrok)

STOMATOLOG

Стоматолог (Stomatołoh)

SZPITAL

Лікарня (Likarnia)

TABLETKI

Таблетки (Tabłetky)

TELEFON ALARMOWY

Телефон екстреної служби (112) (Tełefon ekstrenoji służby)

TELEPORADA

Консультація телефоном (Konsultacija telefonom)

TOALETA (WC )

Туалет (Tuałet)

UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

Записатися на прийом до лікаря (Zapysatysia na pryjom do likaria)

WEJŚCIE DLA PACJENTÓW

Вхід для пацієнтів (Wchid dla pacijentiw)

WEJŚCIE DO SOR

Вхід до відділення невідкладної медичної допомоги в лікарні (Wchiddo widdiłennia newidkładnoji medycznoji dopomohy w likarni)

WEJŚCIE DO SZPITALA

Вхід до лікарні (Wchid do likarni)

WEJŚCIE GŁÓWNE

Головний вхід (Hołownyj wchid)

WJAZD DLA KARETEK

Місце в’їзду карет швидкої допомоги (Misce wjizdu karet szwydkoji dopomohy)

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Воєводська спеціалізована лікарня (Wojewodśka specializowana likarnia)

WYPIS ZE SZPITALA (KARTA INFORMACYJNA Z LECZENIA SZPITALNEGO)

Виписка з лікарні (Виписка з медичної картки стаціонарного хворого) Wypyska z likarni (Wypyska z medycznoji kartky stacionarnoho chworoho)

ZAKAZ ODWIEDZIN

Відвідування пацієнтів заборонено (Widwiduwannia pacijentiw zaboroneno)

ZAKAŹNY

Відділення заразних захворювань (Widdiłennia zaraznych zachworiuwań))

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Заклад охорони здоров’я  (Zakład ochorony zdorowja)

ZAMKNIĘTE

Зачинено (Zaczyneno)

 

Скачайте файл PDF із словничком медичних термінів