pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania związane z Internetowym Kontem Pacjenta

Gdzie jeszcze możesz zasięgnąć informacji?

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa,
tel: +48 22 250 01 46
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP
strona internetowa

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn.–pt. w godz. 8:00–18:00
Skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta
strona internetowa
ePUAP: /RzPP/SkrytkaESP

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia

Wybierz województwo i skontaktuj się z wojewódzkim oddziałem NFZ

Oddzialy NFZ

Administrator danych osobowych

Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
strona internetowa

Redakcja serwisu pacjent.gov.pl

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
tel.: +48 22 597 09 27
e-mail: media@csioz.gov.pl
ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: Narodowy Fundusz Zdrowia
Redakcja: CSIOZ