Jak może Ci pomóc pielęgniarka POZ?

Zarówno pielęgniarka, jak i położna POZ mogą w ograniczonym zakresie diagnozować i leczyć. Do ich zadań należy też edukacja pacjenta, by nauczył się żyć ze swoją chorobą i dowiedział, jak należy postępować, by nie chorować.

Zadania pielęgniarki w POZ

Do zadań pielęgniarki w POZ należy między innymi:

  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych. Jeśli konieczne jest robienie zastrzyków, pielęgnacja ran itp. także w soboty i niedziele lub święta, wówczas nasz lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zgłaszają taką konieczność w przychodni, która ma umowę na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie (pielęgniarce, która opiekuje się rejonem, gdzie mieszka pacjent),
  • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
  • cewnikowanie pęcherza u kobiet
  • płukanie pęcherza
  • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się — w porozumieniu z lekarzem
  • zdejmowanie szwów
  • wykonywanie inhalacji
  • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
  • stawianie baniek.

Warto wiedzieć, że niedawno zmieniły się przepisy, dzięki którym pielęgniarkom i położnym przyznano szersze kompetencje, niż miały wcześniej. W pewnym zakresie mogą one też samodzielnie diagnozować, dawać zalecenia co do terapii oraz wypisywać niektóre leki. Zakres i warunki tych działań określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego.

Jeśli nie odpowiada Ci pielęgniarka POZ, możesz ją zmienić – bezpłatnie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą następną zmianę w danym roku musisz zapłacić. Ta sama zasada dotyczy lekarza POZ.

W jednym z oddziałów NFZ zdarzyło się, że pacjent zmienił POZ aż osiem razy w jednym roku. Za sześć zmian musiał ponieść opłatę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016, poz. 1567)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017, poz. 497).