Trzy osoby siedzą na krzesłach w poczekalni w przychodni. Patrzą w telefony.

Lista oczekujących, czyli o co chodzi z kolejkami

Na całym świecie zapotrzebowanie na pomoc medyczną jest większe niż możliwości danego systemu opieki zdrowotnej – stąd biorą się kolejki

W Polsce każda placówka medyczna, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek prowadzenia list oczekujących. O kolejności przyjęcia decyduje przede wszystkim stan zdrowia. Możesz wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. W wyborze placówki leczniczej nie obowiązuje rejonizacja. Gdy jesteś już pacjentem, kolejne wizyty są wyznaczane zgodnie z planem leczenia bądź diagnozowania.

Kiedy zapisujesz się do lekarza, na badanie, do szpitala, na rehabilitację, to wybrana placówka medyczna powinna Cię poinformować o najbliższym możliwym terminie przyjęcia (jeśli nie może Cię przyjąć w dniu zgłoszenia).

Sprawdź na stronie NFZ terminy w poradniach i szpitalach

Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.

Listy oczekujących

 • Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z wizyty, poinformuj o tym poradnię w możliwie najkrótszym terminie.
 • Jeśli w ustalonym terminie nie zgłosisz się na wizytę i nie powiadomisz o jej odwołaniu, to placówka może Cię skreślić z listy oczekujących, chyba że podasz istotne przyczyny, które to spowodowały.
 • Jeżeli chcesz, żeby placówka przywróciła Cię na listę oczekujących, musisz złożyć wniosek o przywrócenie oraz podać powód niezgłoszenia się w terminie. Masz na to 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

Ważne! Jeśli czekasz na wizytę, ale Twój stan zdrowia pogarsza się, skontaktuj się z poradnią. Lekarz może wówczas podjąć decyzję o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin.

Szczególne uprawnienia, czyli kto może być przyjęty poza kolejnością

Niektóre grupy pacjentów mają szczególne uprawnienia, które dają im prawo do przyjęcia poza kolejnością, choć nadal najistotniejsza zasada przy określeniu kolejności to stan zdrowia. Osoby ze szczególnymi uprawnieniami to:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (zgodnie z ustawą „Za Życiem”),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.

Dowiedz się więcej o sytuacjach, kiedy przysługuje Ci leczenie poza kolejnością