Znajdź organizację pozarządową

Pacjenci oprócz leczenia lekarskiego, potrzebują wsparcia psychologicznego i wymiany informacji na temat swojej choroby. Taką pomoc oferują organizacje pacjentów

Prezentujemy listę organizacji, które współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Forum Organizacji Pacjentów. Warto sprawdzić, jaką pomoc można otrzymać od konkretnej fundacji lub stowarzyszenia.

Forum Organizacji Pacjentów (FOP)

Narodowy Fundusz Zdrowia powołał Forum Organizacji Pacjentów, żeby nawiązać dialog z pacjentami poprzez ich organizacje. FOP to platforma wymiany potrzeb i wiedzy. Dzięki niej pacjent może otrzymać pomoc w całym cyklu jego życia z chorobą, również przed udzieleniem świadczenia i po nim. Efektem tej współpracy są wspólne projekty.

Prace w ramach Forum Organizacji Pacjentów przebiegają w sześciu wyodrębnionych obszarach (podzespołach) tematycznych:

  • choroby rzadkie
  • edukacja i szkolenia
  • innowacyjne rozwiązania w systemie zdrowia
  • monitoring systemu ochrony zdrowia
  • profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia
  • sale obsługi klientów NFZ.

 Jak zgłosić się do FOP

Lista organizacji FOP jest otwarta. Organizacje, które chcą działać we współpracy z NFZ i innymi organizacjami pacjentów, mogą w każdej chwili zgłosić swój udział poprzez e-mail: forumpacjentow@nfz.gov.pl

 

Lista organizacji pozarządowych