Uśmiechnięta matka przed laptopem, obok smieje się kilkuletnia córka

17 000 000 x IKP

Już 17 mln osób korzysta z Internetowego Konta Pacjenta. W ten sposób w bezpieczny i wygodny sposób otrzymasz e-receptę lub e-skierowanie, sprawdzisz historię leczenia, wybierzesz lekarza czy złożysz wniosek o EKUZ

" " Artykuł archiwalny. 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, po raz pierwszy uruchomiona w maju 2018 r. Internetowe Konto Pacjenta ma każdy, kto ma PESEL. Musisz się tylko na nie zalogować i zacząć korzystać.

Jak wynika z badania „e-Usługi w ochronie zdrowia”, przeprowadzonego w listopadzie 2022 r. przez fundację „My Pacjenci”, IKP zna 94% osób. Blisko 81% ocenia je dobrze i bardzo dobrze.

Internetowe Konto Pacjenta to także:

 • ponad 250 mln wystawionych e-recept
 • blisko 119 mln wystawionych e-skierowań
 • 103,6 mln elektronicznych dokumentów medycznych
 • 515,6 mln zgłoszonych zdarzeń medycznych.

Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta wiele spraw związanych ze zdrowiem załatwisz:

 • szybko
 • wygodnie
 • bezpiecznie
 • bez wychodzenia z domu.

Na IKP znajdziesz m.in.:

 • e-recepty (z informacją o refundacji leków i sposobie ich dawkowania oraz możliwością zamawiania e-recept na leki, które stale bierzesz)
 • e-skierowania (na leczenie specjalistyczne, badania, do sanatorium)
 • e-zwolnienia
 • informacje o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
 • listę Twoich wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ
 • formularz zmiany lekarza/pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • wniosek o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • historię Twoich wizyt w przychodni/u lekarza oraz innych zdarzeń medycznych, również finansowanych prywatnie
 • elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypisy ze szpitala, dokumenty z SOR – o ile lekarz lub placówka umieścili ją w systemie
 • Unijny Certyfikat COVID (UCC)
 • informację o wysokości opłaconych składek.

Jako rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS, masz dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Możesz upoważnić kogoś do wglądu do Twojego konta np. po to, by mógł odebrać i   zrealizować Twoją e-receptę.