Osoba leżąca na podłodze

Atak padaczki: udziel pomocy

Jesteś świadkiem nagłego ataku padaczki? Reaguj! Z okazji Dnia Chorego na Padaczkę piszemy, jak to zrobić

Napadom padaczkowym często, choć nie zawsze, towarzyszą gwałtowne ruchy lub drgawki. Chory może doświadczać omamów węchowych lub słuchowych. Mogą wystąpić: utrata przytomności, nieruchome spojrzenie lub mimowolne powtarzające się gesty.

Podstawowe zasady pierwszej pomocy

Poniższe rady dotyczą uogólnionych napadów z drgawkami. Najważniejsza jest wiedza, że nie można zatrzymać ataku, który już się rozpoczął. Na ogół chory pada na ziemię i nie masz czasu na przytrzymanie go. Co natomiast możesz zrobić?

 • Zachowaj spokój i zimną krew – nie krzycz, nie panikuj, nie płacz.
 • Nie ruszaj chorego, chyba że znajduje się w niebezpiecznej pozycji, która może spowodować obrażenia, albo na środku ulicy.
 • Zabezpiecz miejsce, w którym znajduje się chory. Usuń z jego zasięgu wszystko, co może spowodować obrażenia.
 • Nie wkładaj niczego do ust chorego.
 • Rozwiąż choremu krawat lub poluzuj kołnierz.
 • Po zakończeniu napadu włóż pod głowę chorego poduszkę lub złożoną odzież i delikatnie przewróć go na bok (aby oczyścić drogi oddechowe i przyspieszyć przepływ śliny). Upewnij się, że łatwo oddycha.
 • Pozwól choremu odpocząć.
 • Wezwij pomoc, jeśli:
  • atak trwa dłużej niż 5 minut: przedłużone ataki mogą być śmiertelne
  • nowy kryzys pojawi się natychmiast po pierwszym
  • utrata przytomności utrzymuje się kilka minut po zakończeniu ataku
  • oddech lub stan świadomości nie powracają
  • osoba ma wysoką gorączkę
  • chory czuje się wyczerpany
  • kobieta jest w ciąży
  • chory ma cukrzycę
  • chory się skaleczył
  • to pierwszy atak chorego.
 • Pozostań z chorym do czasu ustąpienia napadu, odzyskania świadomości lub przyjazdu karetki.
 • Jeśli jesteś w stanie, postaraj się liczyć czas od rozpoczęcia napadu. To istotna informacja dla lekarza z pogotowia ratunkowego.

Przeczytaj także

Dowiedz się więcej na temat przyczyn, rodzajów i sposobów leczenia padaczki