Starsza pani siedzi naprzeciwko lekarki w gabinecie. Ujęcie z boku.

Badaj się – nowotwory złośliwe tego nie lubią!

Masz niepokojące objawy? Czujesz się gorzej niż zwykle? Zauważyłeś na skórze jakieś zmiany lub wyczułeś w swoim ciele guz? Nie zwlekaj, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki medycznej (POZ)

W POZ

Przy leczeniu nowotworów liczy się czas. Potrzeba szybkiej i dobrej diagnozy. Lekarz POZ po zebraniu od Ciebie wywiadu zdrowotnego może zalecić dalszą diagnostykę w kierunku wykrywania nowotworów złośliwych. Trzeba upewnić się, czy Twoje obawy są słuszne.

Podczas wizyty otrzymasz od lekarza Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (w skrócie DiLO), która pełni również rolę skierowania na kolejne badania i ewentualne leczenie.

Karta DiLO:

 • nazywana jest również zieloną kartą
 • upoważnia do korzystania z tzw. szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych – pakietu onkologicznego
 • pełni rolę skierowania na badania
 • jest własnością pacjenta
 • ma dwie strony, na których lekarze umieszczają wszystkie informacje o przebiegu diagnostyki i leczenia
 • może ją wystawić:
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w przypadku podejrzenia nowotworu
  • lekarz w poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia nowotworu
  • lekarz pracujący w szpitalu – w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia nowotworu
 • nie może jej wystawić lekarz przyjmujący w prywatnym gabinecie.

W poradni specjalistycznej (AOS) lub w szpitalu

Po otrzymaniu karty DiLO zgłaszasz się do wskazanego przez lekarza POZ lekarza specjalisty w AOS lub w szpitalu. Sprawdź, czy wybrana placówka ma podpisany z NFZ kontrakt na realizację pakietu onkologicznego.

Listy placówek współpracujących w ramach pakietu znajdują się na poszczególnych stronach oddziałów wojewódzkich NFZ.

Od momentu zgłoszenia się do lekarza specjalisty do otrzymania diagnozy – potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu – nie powinno minąć więcej niż 28 dni.

A jeśli diagnozą jest nowotwór

Jeżeli wstępne badania potwierdzą nowotwór złośliwy, zostaniesz skierowany na dalszą, pogłębioną diagnostykę. Jej celem jest określenie typu nowotworu oraz jego stadium.

Czas oczekiwania na wyniki nie powinien wynieść więcej niż 21 dni.

Leczenie

Na podstawie wyników diagnostyki pogłębionej konsylium lekarskie określi najlepszy dla Ciebie sposób leczenia. Ustali jego harmonogram i wybierze tzw. koordynatora, który będzie Ci towarzyszył aż do zakończenia leczenia. Zadaniem koordynatora jest dostarczanie Ci informacji, a także udzielenie wsparcia administracyjnego i organizacyjnego. Dotyczy to całego okresu terapii.

Gdy leczenie zostanie zakończone, koordynator skieruje Cię pod opiekę specjalisty. W przypadku zadowalających wyników badań, powrócisz do lekarza POZ, który będzie kontynuował monitoring Twojego zdrowia.