Badanie USG ciężarnej kobiety

Badania prenatalne dla każdej kobiety w ciąży

Każda kobieta w ciąży może upewnić się, że jej dziecko rozwija się prawidłowo. Badania prenatalne umożliwiają szybką diagnostykę płodu i podjęcie leczenia, nawet w okresie ciąży

Program badań prenatalnych jest skierowany do wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Możesz do niego przystąpić w momencie odpowiednim dla danego etapu programu.

Przeczytaj więcej o programie badań prenatalnych.

Badania prenatalne

Badania prenatalne diagnozują dziecko w życiu płodowym. Pozwalają w czasie ciąży wykryć poważne wady płodu. Niektóre z nich można zacząć leczyć jeszcze w czasie ciąży albo podjąć terapię natychmiast po porodzie.

Badania prenatalne umożliwiają rozpoznanie m.in.:

 • zespołu Downa

 • zespołu Turnera

 • zespołu Edwardsa

 • zespołu Klinefeltera

 • fenyloketonurii

 • hemofilii

 • mukowiscydozy

 • wrodzonej łamliwości kości

 • rdzeniowego zaniku mięśni

 • dystrofii mięśniowej.

Rodzaje badań prenatalnych w programie

Badania prenatalne dzielą się na dwie grupy:

 • nieinwazyjne

  • są całkowicie bezpieczne zarówno dla zdrowia matki, jak i dziecka

  • nie ingerują w środowisko płodu

  • ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań

  • zalicza się do nich ultrasonografię (USG) oraz testy biochemiczne (z krwi)

  • na nich opiera się przesiewowa diagnostyka prenatalna

 • inwazyjne

  • mają na celu zweryfikować nieprawidłowy lub niejednoznaczny wynik badania prenatalnego, uzyskany metodą nieinwazyjną

  • podczas badań pobiera się płyn owodniowy lub fragmenty tkanek płodu do analizy

  • zalicza się do nich amniopunkcję genetyczną, biopsję kosmówki, kordocentezę.

Jak możesz się zgłosić do programu badań

Wybierz poradnię ginekologiczno-położniczą, która realizuje program.

Znajdź najbliższą placówkę wybierz z listy hasło „Badania prenatalne”.

Potrzebujesz skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę

Skierowanie na badania

Potrzebne będzie skierowanie od lekarza, aby przystąpić do programu. Rodzaj skierowania zależy od etapu programu, w którym bierzesz udział.

1. Badania nieinwazyjne w ramach programu NFZ może wykonać każda ciężarna kobieta.

 • Wykonuje się u kobiet pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży.

 • Skieruje Cię na nie lekarz ginekolog-położnik prowadzący ciążę.

 • Zalicza się do nich:

  • poradnictwo i badania biochemiczne

  • poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych.

Potrzebujesz skierowania z informacją o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach). Wystawia je lekarz, który prowadzi Twoją ciążę.

2. W przypadku wskazań medycznych wykonywana jest pogłębiona diagnostyka.

 • Zalicza się do niej:

  • poradnictwo i badania genetyczne

  • pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu, lub kordocenteza).

Wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”. Skierowanie powinno zawierać informacje o wskazaniach do objęcia tą częścią programu oraz opis nieprawidłowości i szczegółowe wyniki badań.

Badania genetyczne

Aby się zakwalifikować do badań genetycznych, musisz spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka

 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u Ciebie lub u ojca dziecka

 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową

stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Podstawa prawna

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem wad wrodzonych są finansowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (Dz.U. 2018 poz. 188), a także z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 Dz.U.2024 poz 767) i załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 56/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (ze zm.).