kobieta na sali porodowej

Perinatalna (okołoporodowa) opieka paliatywna – jaka i gdzie

Jeśli Wasza ciąża prowadzi do narodzin letalnie chorego dziecka, macie prawo do szczególnej opieki. Dowiedz się, co Wam przysługuje

Niekiedy powitanie dziecka na świecie jest zarazem jego pożegnaniem. W Polsce jest 18 miejsc, w których rodzice i dziecko mogą razem przejść przez ten trudny okres. Zostaniecie w nich objęci opieką medyczną przed porodem i po nim. Takie świadczenie medyczne nazywa się perinatalną opieką paliatywną.

Co znaczą te pojęcia:

  • perinatalny – okołoporodowy, dotyczący okresu okołoporodowego

  • paliatywny – w kontekście medycznym: łagodzący objawy choroby, przynoszący ulgę
  • letalny – śmiertelny.

Podstawowe informacje

Żeby otrzymać to świadczenie w ramach NFZ, potrzebujesz skierowania od lekarza, który przyjmuje w ramach NFZ (czyli od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).

Jeśli zdecydowałaś się zachować ciążę, przejdziecie kwalifikację do tego świadczenia. Lekarz perinatalnej opieki oceni stan zdrowia dziecka i jeśli spełnia ono warunki, obejmie Was świadczeniem. Te warunki to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dowiecie się, co Was czeka w czasie ciąży i po porodzie. Przez cały ten czas możecie liczyć na:

  • zapewnienie opieki i wsparcia przez lekarza i psychologa

  • komfort swój i dziecka oraz ochronę przed uporczywą terapią

  • leczenie objawów u dziecka

  • opiekę psychologiczną i wsparcie w żałobie dla rodziców

  • opiekę w domu, jeśli dziecko zostanie wypisane ze szpitala.

Perinatalna opieka paliatywna jest w pełni finansowana przez NFZ. Pacjenci nie ponoszą żadnych odpłatności.

Perinatalna opieka paliatywna przysługuje do 28 dnia po porodzie. Po tym czasie opiekę możecie otrzymać w ramach hospicjum domowego dla dzieci lub hospicjum stacjonarnego. By je uzyskać, również potrzebujecie skierowania od lekarza w ramach NFZ. W zależności od Waszego wyboru i stanu dziecka, może ono być pod opieką medyczną do samego końca w domu lub na oddziale szpitalnym albo w hospicjum.

Gdzie możecie skorzystać z pomocy