Młody mężczyzna czyta broszurę informacyjną. W tle osoba na wózku inwalidzkim i lekarka.

Bezpieczeństwo pacjenta – poznaj swoje prawa

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

Bądź świadomym i aktywnym pacjentem. Poznaj swoje prawa i obowiązki. Dowiedz się, czy masz szczególne uprawnienia. Świadomy pacjent może mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Poznaj swoje prawa

Jesteś pacjentem   masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • tajemnicy informacji na temat Twojego zdrowia
 • uzyskania informacji na temat Twojego zdrowia
 • dostępu do dokumentacji medycznej
 • poszanowania intymności i godności
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
 • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych.

Dowiedz się więcej o prawach pacjenta.

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

 • Osoby wykonujące zawód medyczny:
  • lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni
  • inni profesjonaliści opieki zdrowotnej
  • każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak:
  • zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)
  • praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze
  • jednostki badawczo-rozwojowe.
 • Inne podmioty opieki zdrowotnej, jak:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia
  • samorządy zawodowe
  • producenci leków i urządzeń medycznych
  • apteki.

Bezpieczeństwo pacjentów

Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawową zasadę opieki zdrowotnej i jest jednym z wyzwań w obszarze zdrowia publicznego. Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa na:

 • efekty terapeutyczne
 • poprawę bezpieczeństwa
 • satysfakcję pacjenta.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ):

 • realizuje projekty związane z bezpieczeństwem pacjenta
 • zmierza do poprawy jakości usług medycznych
 • ocenia poziom ich realizowania przez podmioty medyczne.

Szczególne uprawnienia pacjentów

Niektórym pacjentom przysługują szczególne uprawnienia, jak np.

 • bezpłatne leki
 • korzystanie ze świadczeń poza kolejnością lub bez skierowania.

Zakres uprawnień zależy od tego, do jakiej grupy uprawnionych należysz.

Chcesz skorzystać z przysługującego Ci uprawnienia – przedstaw odpowiedni dokument, który potwierdzi Twoje prawa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie NFZ: szczególne prawa pacjenta .

Posłuchaj eksperta

Zobacz film: Poznaj prawa pacjenta. Wiesz jak i gdzie uzyskasz pomoc?

Dowiesz się między innymi:

 • czy każdy ma prawo do świadczeń zdrowotnych?
 • czy prawa pacjenta dotyczą jedynie publicznej służby zdrowia?
 • czy możesz zakwestionować orzeczenie lekarza?
 • kim jest Rzecznik Praw Pacjenta – jakie ma podstawowe zadania?
 • jeśli Twoje prawa zostały naruszone  – gdzie uzyskasz pomoc?

Przeczytaj materiały edukacyjne Prezentacja programu PowerPoint (nfz.gov.pl).

Zapoznaj się z systemem opieki zdrowotnej w magazynie Ze Zdrowiem.

Do kogo możesz się zwrócić o pomoc

 Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy, zwróć się do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta – jeśli zostały naruszone Twoje prawa jako pacjenta w placówce medycznej. Jeśli uważasz, że przysługujące Tobie prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Narodowego Funduszu Zdrowia – jeśli masz trudności z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Adresy oddziałów wojewódzkich NFZ
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej  – jeśli uważasz, że lekarz działał niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną czy zasadami etyki zawodowej.

Gdzie możesz znaleźć informacje na temat praw pacjenta

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o swoich prawach pacjenta albo sprawdzić, jakie ci przysługują uprawnienia, przeczytaj: