Dwoje lekarzy na korytarzu szpitala

Czemu służy system ochrony zdrowia?

System ochrony zdrowia gwarantuje każdej uprawnionej osobie zorganizowaną opiekę zdrowotną oraz równy dostęp do świadczeń zdrowotnych

Na temat systemu zdrowia możesz przeczytać w zakładce system zdrowia. Pigułkę wiedzy na temat, jak się poruszać po systemie zdrowia znajdziesz w magazynie NFZ Ze Zdrowiem nr 8.

Jaki jest cel opieki zdrowotnej

Pacjenci mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest:

 • zapobieganie chorobom i urazom

 • wczesne wykrywanie chorób

 • leczenie

 • pielęgnacja

 • zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.

Z czego możesz korzystać

Możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, tj. bezpłatnych dla pacjenta, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną lub masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  Wśród nich znajdują się m.in.:

 • wizyta u lekarza,

 • pobyt w szpitalu

 • zabieg rehabilitacyjny w ramach NFZ

 • pobyt w sanatorium.

Możesz sprawdzić, jak wyglądają ubezpieczenia w NFZ.

Kto ma prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, dobrowolnie lub spełniające inne warunki w ustawie. Przeczytaj więcej o dostępie do świadczeń. Status swojego ubezpieczenia możesz sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta.

Co składa się na system opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej w Polsce składa się z wielu elementów. Najważniejsze z nich to:

 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

 • przychodnie specjalistyczne, czyli ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

 • szpitale.

Do niektórych z nich potrzebujesz skierowania, do innych nie jest wymagane.  Zobacz schemat opieki zdrowotnej w magazynie Ze Zdrowiem nr 8. Możesz w nim sprawdzić, kiedy potrzebujesz skierowania do lekarza. Zapoznaj się z informacjami, kiedy nie potrzebujesz skierowania do specjalisty.

W Polsce nie obowiązuje rejonizacja. Sam wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona zatem znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz.

Gdzie i kiedy możesz się udać po pomoc medyczną

 

W różnych sytuacjach możesz wybrać odpowiednie miejsce, w którym otrzymasz pomoc:

Masz problem zdrowotny, czujesz się źle lub Twój stan się pogorszył, chcesz uzyskać porady na temat profilaktyki chorób:

 • idź do swojego lekarza POZ (od poniedziałku do piątku między 8 a 18), a lekarza wybierzesz w dowolnej placówce na terenie kraju.

Masz nagły problem zdrowotny w nocy lub w święta: czujesz się bardzo źle, twój stan się zaostrzył:

 • idż do dowolnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) lub zadzwoń po teleporadę na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK) – 800 137 200 (czynne od godziny 18 do 8 następnego dnia od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy).

Ktoś uległ wypadkowi, jest w stanie ostrego bólu lub zagrożenia życia:

 • udziel pierwszej pomocy

 • wezwij zespół ratownictwa medycznego lub zawieź poszkodowanego na oddział szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), o ile jego stan na to pozwala.

W każdej sytuacji przez całą dobę możesz zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta – konsultanci wskażą najbliższą placówkę, zgodnie z Twoimi potrzebami. TIP 800 190 590.

O udzielaniu pierwszej pomocy dowiesz się więcej z magazynu Ze Zdrowiem nr 7.

Czemu służy Internetowe Konto Pacjenta

IKP – Internetowe Konto Pacjenta ma każdy, kto ma PESEL.

 • IKP jest bezpłatne – możesz się zalogować przez stronę pacjent.gov.pl.
 • Znajdziesz tam swoje m.in. e-recepty, e-skierowania, historię leczenia, listę przepisanych leków i wyrobów medycznych.
 • Złożysz deklarację do lekarza, pielęgniarki, położnej POZ, złożysz wniosek EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 • Jako rodzic, który zgłosił dziecko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), masz dostęp do jego IKP.
 • Możesz też obserwować konto osoby, która Cię upoważniła – np. seniora, którym się opiekujesz.

Bezpłatna aplikacja mojeIKP daje dostęp do najważniejszych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta w telefonie.