Kobieta oparta o ścianę patrzy w dal. Obok widać jej drugie oblicze, które krzyczy i trzyma się za głowę.

Czy to schizofrenia

Jak rozpoznać schizofrenię i wspierać osoby na nią chorujące?

Choroby psychiczne, do których należy schizofrenia, są w społeczeństwie tematem wstydliwym. Często podobnie postrzegają je sami chorzy i ich rodziny. W obawie przed stygmatyzowaniem i wykluczeniem chorzy nieświadomie wycofują się ze świata zewnętrznego i odsuwają od swoich bliskich. Ukrywają chorobę. To opóźnia rozpoczęcie właściwego leczenia i negatywnie wpływa na jego skuteczność. Dlatego tak ważna jest akceptacja społeczna osób chorych i ich wspieranie.

Czym jest schizofrenia

Schizofrenia to przewlekła choroba, którą trzeba leczyć. Objawia się głębokimi zaburzeniami, w których przebiegu występuje brak spójności między myśleniem, emocjami i zachowaniem. Objawy można podzielić na 2 grupy. Do pierwszej należą urojenia, omamy, zaburzenia mowy, dezorganizacja zachowania – są to tzw. objawy pozytywne, dość łatwo zauważalne. W drugiej grupie są symptomy skutkujące utratą zdolności do przeżywania i wyrażania emocji, które mogą powodować izolację osoby chorej i jej wycofanie się z życia społecznego. To tzw. objawy negatywne, trudne do rozpoznania.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się zazwyczaj dość wcześnie – przed ukończeniem 30 lat.

Jak leczymy schizofrenię

Odpowiednie leczenie może sprawić, że chory będzie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Leczenie polega na łagodzeniu ostrych napadów choroby i zapobieganiu ich nawrotom. W jego zakres wchodzą:

  • farmakoterapia (główny sposób leczenia choroby)
  • psychoterapia
  • psychoedukacja
  • terapia zajęciowa
  • elektrowstrząsy (bardzo rzadko).

W ostrych napadach choroby pacjenci często muszą być leczeni w szpitalu psychiatrycznym. Ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia ma współpraca pacjenta z lekarzem oraz systematyczność i samodyscyplina pacjenta.

Gdzie szukać wsparcia

Wsparcie instytucjonalne

Oferowana pomoc ma różną postać. Są to świadczenia medyczne, pieniężne, rzeczowe oraz pomoc w opiece nad chorym. Jeżeli chory nie jest samodzielny, ulgi przysługują również jego opiekunowi, np. w opłatach za przejazdy środkami transportu publicznego czy pobyt wraz z chorym na leczeniu sanatoryjno-rehabilitacyjnym. Informacje o tym, gdzie i jakiej pomocy oczekiwać, można uzyskać w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Trzeba udać się do takiego centrum w swoim miejscu zamieszania i zabrać ze sobą dokumentację chorego.

Znajdź szpital psychiatryczny i rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego

Wsparcie pozainstytucjonalne

Nieocenioną pomoc oferują stowarzyszenia chorych i ich rodzin oraz organizacje pozarządowe. Jedną z nich jest Fundacja eFkropka, która współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Forum Organizacji Pacjentów. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi.