Lekarz szczepi dziecko.

Dlaczego trzeba szczepić dzieci z alergiami?

Twoje dziecko ma stwierdzoną alergię? Pamiętaj o szczepieniach ochronnych. U osób z chorobami alergicznymi występuje zwiększone ryzyko chorób infekcyjnych, którym zapobiegają szczepienia

Dzieci z chorobami alergicznymi, bez względu na liczbę alergenów, na które są uczulone, powinny być szczepione tak jak zdrowe dzieci – zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Nie powinniśmy opóźniać lub przerywać szczepień. Korzyści z ochrony, jaką dają szczepienia u chorych na choroby alergiczne, zdecydowanie przewyższają ryzyko związane z podaniem szczepionki.

Dlaczego trzeba szczepić dzieci z chorobami alergicznymi?

Coraz więcej osób – w tym dzieci – ma rozpoznaną alergię. Alergicy często przechodzą ciężej choroby zakaźne. Szczepienia mogą temu zapobiec.

Pacjenci:

 • z chorobami alergicznymi

 • astmą oskrzelową

 • uczuleni na typowe czynniki środowiskowe, jak kurz, zwierzęta, pyłki czy pokarmypowinni być szczepieni zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Poza szczepionkami obowiązkowymi warto rozszerzyć zakres szczepień o szczepionki zalecane.

U pacjentów z chorobami alergicznymi ważne są szczepienia przeciw:

 • pneumokokom

 • krztuścowi

 • ospie wietrznej

 • grypie.

Można zapobiegać chorobom, które są dla alergików szczególnie niebezpieczne. Na przykład:

 • astma oskrzelowa zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu chorób, takich jak: grypa, inwazyjna choroba pneumokokowa, krztusiec

 • pacjenci z atopowym zapaleniem skóry są częściej narażeni na powikłania w przebiegu ospy wietrznej.

Jak zminimalizować ryzyko reakcji alergicznej po szczepieniu?

Przed każdym szczepieniem dziecka niezbędna jest kwalifikacja do szczepienia przez lekarza, który ocenia stan zdrowia i ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.

Lekarz analizuje reakcje po poprzednich szczepieniach. Proces ten przebiega zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla szczepień. Lekarz prowadzi wywiad dotyczący chorób o podłożu alergicznym. Kwalifikacja pacjenta powinna dotyczyć konkretnego szczepienia i konkretnego preparatu (szczepionki).

Na podstawie wywiadu lekarz może uznać, że jest konieczne zachowanie szczególnej ostrożności
w czasie szczepienia. Wtedy wydłuży czas obserwacji pacjenta po szczepieniu. U niektórych chorych lekarz może rozważyć szczepienie w warunkach szpitalnych.

Niepożądane odczyny poszczepienne

Profil bezpieczeństwa szczepionek podawanych dzieciom z chorobami alergicznymi jest podobny do całej populacji. Po szczepieniu mogą wystąpić niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Mogą one mieć charakter:

 • miejscowy – rumień, obrzęk, zaczerwienienie, bolesność

 • ogólny ­– podwyższona temperatura, pokrzywka, złe samopoczucie, drgawki

 • najcięższy – reakcja anafilaktyczna.

Reakcje anafilaktyczne po szczepieniu zdarzają się bardzo rzadko – około 1 przypadek na 1 milion podanych dawek szczepionki.

Po szczepieniu mogą wystąpić także niepożądane odczyny poszczepienne o charakterze alergicznym. Wiązać się to może czasami z obecnością alergizujących substancji pomocniczych, jak białko jaja kurzego, żelatyna, neomycyna czy też lateks w opakowaniu szczepionki.

Przeciwwskazania do szczepień

Istnieją przeciwwskazania do wykonania szczepień ochronnych u dzieci z chorobami alergicznymi.  

 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest wystąpienie ciężkiej reakcji anafilaktycznej na składnik szczepionki lub poprzednią dawkę szczepionki.

 • Czasowym przeciwwskazaniem do szczepienia jest umiarkowana i ciężka choroba infekcyjna o ostrym przebiegu z gorączką lub bez, zaostrzenie lub znaczne nasilenie przebiegu choroby przewlekłej.

 • Opóźnienie szczepienia należy rozważyć w okresie dużego stężenia alergenów lub w przypadku obniżonej odporności w terapii choroby alergicznej. 

Większość przeciwwskazań do szczepień w grupie pacjentów z chorobami alergicznymi ma charakter czasowy.

Sytuacje, które nie są przeciwwskazaniem do szczepień: 

 • łagodna choroba infekcyjna

 • antybiotykoterapia

 • łagodne i umiarkowane reakcje miejscowe po poprzedniej dawce szczepionki, tj. obrzęk, zaczerwienienie, bolesność

 • stabilna postać choroby alergicznej – objawy o słabym lub umiarkowanym nasileniu, zadowalająca kontrola choroby 

 • alergia na substancje, które nie wchodzą w skład szczepionki

 • prowadzenie swoistej immunoterapii alergenowej (odczulania)

 • dodatnie wyniki testów skórnych lub alergenowo swoistych dla antygenów zawartych w szczepionkach przy braku manifestacji alergii.

Szczepienia a przewlekłe choroby alergiczne

Coraz więcej osób, w tym dzieci, choruje na alergie i astmę oskrzelową. Powstają pytania, czy szczepienia zwiększają ryzyko zachorowania ma przewlekłe choroby alergiczne. Odpowiedź brzmi: „nie”. Szeroko zakrojone, dobrze zaplanowane badania epidemiologiczne nie potwierdziły związku pomiędzy szczepieniami a alergią. Przeciwnie, szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem chorób i powikłaniami.

Badania naukowe obejmujące duże grupy nie potwierdziły, aby szczepienia zwiększały ryzyko rozwoju alergii czy astmy oskrzelowej.

Przeczytaj więcej sprawdzonych informacji o szczepieniu osób z alergiami na stronie szczepienia.info