Starsza pani, której ktoś pomaga usiąść na łóżku

Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dla opiekuna

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, możesz złożyć wniosek o dostęp do jej Internetowego Konta Pacjenta

Jesteś prawnym opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej, czyli sąd orzekł ubezwłasnowolnienie kogoś bliskiego, kto z racji stanu zdrowia nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Może to dotyczyć np. osoby chorej na alzheimera lub dorosłego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 

Używanie Internetowego Konta Pacjenta osoby, którą się opiekujesz, może pomóc Ci w załatwianiu szeregu spraw. Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz m.in.:

 • wskazać numer telefonu i e-mail, na które wysyłane będą e-recepty i e-skierowania (na leczenie specjalistyczne i do szpitala). Dzięki temu będziesz mógł /a wykupić leki lub umówić telefonicznie termin świadczenia
 • sprawdzić historię przepisanych leków lub sposobu ich dawkowania
 • sprawdzić historię wizyt u lekarza w ramach NFZ
 • przejrzeć listę wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ
 • zmienić lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 • sprawdzić wynik testu na koronawirusa
 • pobrać zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciw COVID-19.

Aby uzyskać dostęp do konta osoby, którą się opiekujesz, musisz złożyć wniosek. Szablon wniosku otrzymasz po wysłaniu e-maila na adres: ikp-pomoc@cez.gov.pl

Wniosek musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko oraz numer PESEL
 • wskazanie sposobu, w jaki go wyślesz (ePUAP, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna)
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby ubezwłasnowolnionej 
 • informację, jakie dokumenty poświadczają ubezwłasnowolnienie
 • oświadczenie o prawie do działania w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej 
 • podpis wnioskodawcy. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis profilem zaufanym (sprawdź, jak to zrobić) albo podpis osobisty znajdujący się na dowodach osobistych wydawanych od marca 2019 r.

Załączasz:

 • odpis aktu urodzenia osoby ubezwłasnowolnionej
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej
 • wypełniony i podpisany wniosek, który zawiera również oświadczenia (oświadczenie o zgodności kopii z oryginałem i oświadczenie o prawie do działania w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej).

Gotowy wniosek możesz złożyć poprzez:

 • pocztę e-mail — na adres kancelaria@cez.gov.pl. Ze względów na bezpieczeństwo danych osobowych zalecamy, by zapisać wniosek wraz z kompletem dokumentów i podpisów w jednym folderze, zabezpieczonym hasłem, które przekażesz osobno. Jak to zrobić: Utwórz folder z dokumentami. Do szyfrowania potrzebujesz programu, np. 7-Zip bądź WinRar. Jeśli masz któryś z nich, klikasz prawym przyciskiem myszy na folder i wybierasz opcję „Dodaj do archiwum”. W 7-Zip wybierasz „Szyfrowanie”, a potem „Wprowadź hasło”, wpisujesz je i zatwierdzasz. W WinRar klikasz w zakładkę „Zaawansowane”, a następnie w przycisk „Wprowadź hasło”
 • ePUAP: /cezgovpl/SkrytkaESP
 • listownie do Centrum e-Zdrowia — ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrum e-Zdrowia (będzie to możliwe dopiero po odwołaniu stanu epidemii).

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek, konto osoby ubezwłasnowolnionej jest widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta opiekuna w zakładce „Uprawnienia” — „Pełnomocnicy”. Nie potrzebujesz więc loginu ani hasła do tego konta.