karetka pogotowia

Gdy trzeba nagle ratować zdrowie i życie

Co się dzieje, gdy zadzwonisz pod numery alarmowe i przyjedzie karetka? Gdzie trafiają poszkodowani? Kiedy dzwonić po pogotowie?

System ratownictwa opiera się na współdziałaniu zespołów ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji oraz innych służb. Współdziałanie oznacza, że każda z tych służb wykonuje określone zadania i wzajemnie powiadamiają się o wydarzeniu. Wystarczy, że zadzwonisz pod jeden numer telefonu.

Transport na SOR – szpitalny oddział ratunkowy

Zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy poszkodowanym i transportuje ich w razie potrzeby do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Pacjent jest zwykle transportowany karetką do najbliższego szpitala. Ale zespół ratowniczy karetki może ocenić, że wymaga on leczenia w określonym szpitalu specjalistycznym. Jeśli np. ma zawał, musi być przetransportowany do najbliższego szpitala, który zajmuje się leczeniem zawałów. Ani pacjent, ani jego rodzina nie mogą wybrać, gdzie trafi chory.

Pogotowie ratunkowe wzywaj wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka!

Co się dzieje na SOR

W szpitalnym oddziale ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia pacjenta. Decyzja, kogo trzeba ratować w pierwszej kolejności należy do profesjonalisty medycznego – pielęgniarki, ratownika lub lekarza. Oni oceniają stan zdrowia pacjenta. Robią to metodą triażu – ratunkowej klasyfikacji poszkodowanych. Pacjenci oznaczani są kolorami, na podstawie których służby medyczne wiedzą, kto najpilniej potrzebuje pomocy, a kto może poczekać, gdyż jego życie nie jest zagrożone.

Podstawowe kody triażu:

  • czerwony – bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – pomoc musi być udzielona natychmiast

  • żółty – przypadek pilny – pacjent powinien być przyjęty jak najszybciej

  • zielony – przypadek stabilny – nie ma zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – pacjent zostanie przyjęty po pacjentach z kodem czerwonym i żółtym.

Podczas pobytu na SOR jesteś diagnozowany. Możesz potem zostać skierowany na odpowiedni oddział szpitala, na obserwację lub wypisany do domu.

Na SOR nie są udzielane porady z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ani ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Jeśli poczułeś się źle, ale nie jesteś ofiarą wypadku lub nie masz ostrego bólu czy urazu, nie grozi Ci poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub zagrożenia życia – idź po poradę do placówki nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Sprawdź, gdzie jest najbliższa przychodnia świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie między 8 a 18 i w dni wolne od pracy oraz w weekendy .

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Rodzaje karetek:

P – w skład medycznego zespołu ratunkowego wchodzą tylko ratownicy i pielęgniarki ratunkowe

S – w skład medycznego zespołu ratunkowego wchodzi lekarz

N – specjalistyczna karetka przystosowana do przewozu noworodków i dzieci do 1. roku życia.

Przeczytaj magazyn Ze Zdrowiem nr 7 - pierwsza pomoc.

Jeśli jesteś świadkiem zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, zadzwoń pod numer:

999 – numer alarmowy pogotowia ratunkowego – połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.

112 – numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia. Połączenie odbiera operator, który po rozmowie z Tobą powiadomi odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp. Może także połączyć Cię bezpośrednio z właściwą służbą.