Dłonie ludzi

Głos pacjentów

Niektóre organizacje działające na rzecz zdrowia tworzą Forum Organizacji Pacjentów. Są partnerami NFZ w stałym dialogu na temat potrzeb swoich podopiecznych

Forum Organizacji Pacjentów (FOP) to miejsce spotkania i platforma wymiany wiedzy pomiędzy pozarządowymi organizacjami a Narodowym Funduszem Zdrowia. Do FOP należą fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz poszczególnych grup pacjentów.

Co robimy?

Pozarządowe organizacje są blisko osób chorych – dzięki naszej współpracy możemy wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów. Wspólnym celem jest poprawa jakości życia chorych, a także zwiększanie świadomości na temat zapobiegania chorobom. Razem edukujemy i poszerzamy wiedzę na temat profilaktyki i opieki zdrowotnej. Dążymy do wypracowywania wspólnych rozwiązań.

Kto działa z nami?

Do Forum Organizacji Pacjentów należą organizacje, które chcą być głosem pacjentów w dialogu z NFZ. Na co dzień wypowiadają się w imieniu pacjentów, są z nimi, słuchają, pomagają i reprezentują ich interesy. Trwają blisko pacjenta w jego chorobie. Informują go, ułatwiają przejście terapii i pozostają w procesie powrotu do zdrowia. Mają nieocenione znaczenie dla osób chorych i ich rodzin. Dlatego organizacje są ważnymi partnerami NFZ w dialogu na temat zdrowia pacjentów.

Sprawdź, które organizacje z nami współpracują:

pełna lista członków FOP z opisami ich działalności

Jakie mamy efekty współpracy?

Zrealizowaliśmy wiele wspólnych działań i projektów. Dzięki nim szerzymy wiedzę na temat profilaktyki, leczenia i dostępu do świadczeń medycznych dla pacjentów. Poprzez naszą współpracę pomagamy pacjentom kompleksowo, w całym cyklu jego życia z chorobą – zarówno przed udzieleniem świadczenia, jak i po nim. Przez kilka lat naszej współpracy powstały m.in:

  • poradniki, przewodniki dla pacjentów

  • publikacje dotyczące problemów zdrowotnych

  • artykuły na stronie pacjent.gov.pl

  • wydania magazynu Ze Zdrowiem

  • kampanie informacyjne i edukacyjne

  • akcje profilaktyczne w salach obsługi klientów NFZ.

Informacje o dotychczas zrealizowanych projektach znajdziesz pod linkiem:

Materiały dla pacjentów.

Poznaj też Magazyn Ze Zdrowiem

Dlaczego warto być w FOP?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta razem możemy więcej. Wspólnie:

  • współtworzymy materiały edukacyjne dla pacjentów

  • szerzymy praktyczną wiedzę na temat profilaktyki, leczenia, dostępu do świadczeń medycznych, wsparcia, jakie oferują organizacje pacjentów

  • zwiększamy świadomość o działaniach organizacji zrzeszonych w FOP

  • skupiamy się na rzeczywistych potrzebach pacjentów – FOP jest autentycznym głosem pacjenta.

 

Potrzebujesz wsparcia organizacji pacjentów?

Jeśli poszukujesz wsparcia ze strony fundacji lub stowarzyszenia działającego na rzecz pacjentów, zajrzyj na stronę FOP.

W zakładce poświęconej Forum Organizacji Pacjentów znajdziesz szczegółowe informacje na temat pomocy oferowanej przez organizacje pacjentów

Chcesz zgłosić organizację do forum?

Zapraszamy organizacje do przystąpienia do forum. Lista jest otwarta. Może prowadzisz fundację i chcesz ją zgłosić do forum? Napisz do nas: forumpacjentow@nfz.gov.pl