fragment czerwonego pojazu z numerem 112 i słuchawką

Kiedy wezwać karetkę

Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji przypominamy, w jakich sytuacjach dzwonić na pogotowie

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń na jeden z dwóch numerów ratunkowych:

 • 999 – numer alarmowy pogotowia ratunkowego; połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.
 • 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej, służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia; połączenie odbiera operator, który po rozmowie z Tobą powiadamia odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp., albo bezpośrednio łączy Cię z właściwą służbą.

Karetkę wzywaj tylko w sytuacji:

 • bezpośredniego zagrożenia życia
 • nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia
 • nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy wezwać karetkę

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • bardzo wysoka gorączka z drgawkami lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują
 • drgawki
 • zatrzymanie akcji serca
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami, połknięcie środka żrącego
 • zadławienie się
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Kiedy nie wzywać karetki

Nie wzywaj karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Nie dzwoń na pogotowie także wtedy, gdy potrzebujesz recepty na leki, skierowania do specjalisty, dodatkowych badań lub konsultacji specjalistycznych.

Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

Przeczytaj także

Jak rozmawiać z dyspozytorem karetki i co mu powiedzieć oraz jaką pomoc otrzymasz

Gdzie i jak szukać szybkiej pomocy