" "

Kwarantanna, dozór epidemiologiczny – co to znaczy

W sprawie koronawirusa specjaliści mówią do nas językiem fachowym, którego zaletą jest precyzja. Wyjaśniamy, co oznaczają konkretne terminy

" " Artykuł archiwalny. Od 28 marca 2022 nie ma kwarantanny ani izolacji, a w razie zachorowania na COVID-19 dostaniesz zwolnienie lekarskie

W każdym zawodzie używa się języka fachowego. To upraszcza komunikowanie się. Kiedy jednak słyszysz komunikaty dotyczące zdrowia lub innych ważnych spraw, które wpłyną na Twoje decyzje, powinieneś być pewnym, jakie jest znaczenie konkretnych sformułowań. 

Stan epidemii — co to znaczy

Stan epidemii mamy wówczas, gdy na danym obszarze liczba zachorowań wyraźnie przekracza stan z poprzedniego okresu lub kiedy pojawiają się zakażenia lub choroby dotychczas niewystępujące. Ogłoszenie stanu epidemii jest podstawą prawną rozmaitych podejmowanych przez państwo działań, których celem jest ochrona obywateli i położenie kresu epidemii. Przykład: w demokratycznym państwie prawa jest wolność gospodarcza, rząd nie może zdecydować o zamknięciu klubów, kawiarni czy sklepów z odzieżą. Ale ogłoszenie stanu epidemii daje takie możliwości. To ważne, bo nie wszyscy są zawsze tak rozsądni, by słuchać zaleceń i ograniczyć swoje życie towarzyskie. Stan epidemii m.in. pozwala rządowi ograniczyć z Polski wywóz towarów niezbędnych naszym służbom medycznym, ułatwia procedury zakupowe i współpracę z podmiotami komercyjnymi. Stan epidemii jest więc okresem przejściowym, w którym stosuje się rozmaite nadzwyczajne środki z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.

Stan epidemii zostanie zakończony wówczas, gdy przestanie istnieć przyczyna, dla której go wprowadzono.

Stan epidemii umożliwia wprowadzenie kolejnych ograniczeń, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów międzyludzkich, a więc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś …

… jest hospitalizowany?

Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że ma koronawirusa. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem. 

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem. 

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

… jest objęty kwarantanną

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. 

Kwarantannie podlega osoba, która:

  • przekroczyła granicę zewnętrzną UE
  • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
  • ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem
  • została skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa
  • mieszka z osobą, która przebywa na izolacji domowej.

W czasie kwarantanny przebywa w swoim mieszkaniu. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. 

Nikomu nie wolno jej odwiedzać.

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, powinna bezzwłocznie, telefonicznie skontaktować się z jej lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie ciężkiego przebiegu choroby zadzwonić na numer 112.

Jeśli ktoś wraca z zagranicy i nie ma możliwości odbywania kwarantanny w domu, będzie ją odbywać we wskazanym przez służby ośrodku (informację uzyska podczas przekraczania granicy).

Przeczytaj o zasadach kwarantanny

… jest objęty izolacją domową

Jeśli ktoś jest chory na COVID-19, podlega izolacji domowej. Lekarz może zdecydować też o umieszczeniu go w szpitalu. Jeśli nie ma, gdzie spędzić czasu izolacji lub nie chce przebywać z bliskimi, by ich nie zakazić, może poprosić o skierowanie do izolatorium. 

Na izolację domową osoba trafia automatyczne, jeśli otrzyma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Izolacja trwa:

  • u osób z objawami COVID-19 –  3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów
  • u osób bezobjawowych – 10 dni od uzyskania wyniku dodatniego (dni przebywania na kwarantannie sprzed uzyskania wyniku testu w te 10 dni się nie wlicza).

… jest objęty nadzorem epidemiologicznym

Jeśli byłeś narażony na kontakt z koronawirusem, podlegasz 14 dniowemu nadzorowi epidemiologicznemu, podczas którego powinieneś mierzyć sobie dwa razy dziennie temperaturę, prowadzić obserwację stanu swojego zdrowia, a także ograniczyć kontakty z innymi osobami i wyjścia z domu do sytuacji życiowo niezbędnych. Podstawową różnicą pomiędzy nadzorem epidemiologicznym a kwarantanną jest to że w przypadku kwarantanny obowiązuje Cię zakaz opuszczania mieszkania lub miejsca jej odbywania, natomiast nadzór epidemiologiczny jedynie zaleca ograniczenia kontaktów społecznych.

O tym, czy podlegasz kwarantannie czy nadzorowi epidemiologicznemu decyduje sanepid na podstawie wywiadu epidemiologicznego, który z Tobą musi przeprowadzić, ustalając, jaki był charakteru kontaktu z osobą zakażoną, czy była styczność, narażenie  na zakażenie lub nie. 

… ma negatywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Osoba nie ma koronawirusa.

… ma pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Wykonany test potwierdził, że ktoś ma koronawirusa.

… przechodzi kontrolę sanitarną

Kontrola sanitarna przeprowadzona jest na granicach kraju, czyli także w portach lotniczych i morskich. Podróżni pytani są, skąd przyjeżdżają, gdzie byli, jak się z nimi skontaktować na terenie Polski. Wypełniają formularz z tymi danymi. 

Może być im mierzona temperatura. Temperatura powyżej 36,6 nie oznacza, że ktoś jest chory na COVID-19 lub jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza jednak, że warto to sprawdzić. Niestety temperatura w normie nie potwierdza, że ktoś jest zdrowy. W części przypadków zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo.