siwa pani z uśmiechem patrzy na telefon

Oceń wizytę na mojeIKP

Czy wiesz, że teraz możesz ocenić lekarza, przychodnię, jakość usług medycznych w aplikacji na telefon mojeIKP? Podziel się opinią

Ankieta składa się z 5 pytań, które dotyczą:

 • łatwości zapisania się na wizytę
 • zaangażowania pracowników rejestracji
 • zaangażowania lekarza
 • jakości otrzymanej informacji
 • prawdopodobieństwa polecenia placówki w przyszłości.

Oceniasz w skali od 1 do 10.

Ankieta jest anonimowa.

Twoja opinia pomoże ustalić najczęstsze problemy, wskaże, jaki obszar wymaga poprawy.

Znajdź ankietę na mojeIKP

 • Zaloguj się do aplikacji mojeIKP
 • wejdź do zakładki e-zdrowie
 • wybierz zakładkę z historią leczenia – znajdziesz ją pomiędzy e-skierowaniami a Unijnym Certyfikatem COVID
 • znajdź zdarzenie medyczne, które chcesz ocenić
 • kliknij na niebieski przycisk „Oceń”  w prawej, górnej stronie ekranu
 • teraz wypełnij ankietę.

Rodzaje zdarzeń medycznych:

 • pobyt w szpitalu
 • leczenie jednego dnia (leczenie w szpitalu, które trwa do 24 h)
 • pobyt (trwający przynajmniej jedną noc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innej placówce dla osób wymagających całodobowej opieki i pomocy medycznej)
 • porada (konsultacja u lekarza, lekarza psychiatry lub dentysty w gabinecie lub przychodni)
 • porada patronażowa (pierwsza wizyta lekarza u noworodka i jego rodziców, w ich domu)
 • wizyta patronażowa (wizyta położnej lub pielęgniarki u niemowlęcia do 2 miesiąca życia)
 • wizyta (kiedy konsultacja przez lekarza, dentystę lub psychiatrę ma miejsce w domu pacjenta)
 • cykl leczenia (leczenie zaplanowane jako cały zestaw procedur medycznych wykonywanych w określonym czasie, może obejmować np. cykl leczenia u lekarza specjalisty)
 • badanie (laboratoryjne lub diagnostyczne)
 • sesja (cykl leczenia dotyczący zdrowia psychicznego i uzależnień)
 • osoba leczona (wszystkie zdarzenia medyczne, których Ci udzielono, a których nie da się zakwalifikować do wcześniej wymienionych kategorii)
 • wyjazd ratowniczy (pomoc udzielona przez zespół ratownictwa medycznego, z wyjątkiem ratowników górskich i wodnych)
 • akcja ratownicza (czynności ratunkowe wykonywane przez wodne pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie)
 • przewóz (transport pacjenta do placówki medycznej lub z placówki do domu)
 • hemodializa (hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja)
 • bilans zdrowia (profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wykonywane w określonym wieku lub w grupie wybranej ze względu na specyfikę rozwoju, których celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i zaplanowanie dalszych działań)
 • wyrób medyczny (to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny)
 • szczepienie (tylko finansowane ze środków publicznych)
 • badanie (test) przesiewowe (badanie lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych i podjęcie w porę odpowiedniego leczenia)
 • świadczenie profilaktyczne (obejmuje niewymienione wyżej badania profilaktyczne)
 • osoba objęta opieką koordynowaną (nowa, od października 2022 r., forma opieki nad pacjentem w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje poza zwykłymi świadczeniami POZ dodatkowo dostęp do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii, porady edukacyjne i dietetyczne)
 • osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć
 • segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (inaczej triaż, czyli podział pacjentów na grupy pod względem stanu zagrożenia zdrowia lub życia).

Gdzie jeszcze wypełnisz ankietę

Ankietę oceny możesz też wypełnić na Internetowym Koncie Pacjenta. Znajdziesz ją w zakładce „Historia leczenia” >> „Zdarzenia medyczne”. Link do ankiety jest pod opisem zdarzenia medycznego.

Korzystaj z mojeIKP

mojeIKP to bezpłatna aplikacja na telefon Ministerstwa Zdrowia. Umożliwi Ci skuteczne zarządzanie Twoimi sprawami medycznymi.

Umożliwia m.in.:

 • łatwe wyszukiwanie e-recept i e-skierowań
 • sprawdzanie ulotki i dawkowania przepisanego leku
 • ustawianie przypomnień o lekach, które zażywasz
 • skuteczne udzielanie pierwszej pomocy
 • korzystanie z portalu Diety NFZ
 • uruchamianie krokomierza
 • wykonywanie bezpiecznych ćwiczeń dzięki bezpłatnemu planowi „8 tygodni do zdrowia”.

Aplikację można pobrać ze sklepów internetowych: z Google Play (dla Androida) lub z App Store (dla iPhone’a).

Jak uruchomić aplikację mojeIKP