Masz Unijny Certyfikat Covid? Łatwiej Ci będzie odwiedzić bliską osobę w szpitalu 

Odwiedziny u dorosłych pacjentów w szpitalu

Masz Unijny Certyfikat Covid? Łatwiej Ci będzie odwiedzić bliską osobę w szpitalu

" " Artykuł archiwalny.

Na czas pandemii – z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem – szpitale wprowadziły zakaz lub znacznie ograniczyły odwiedziny. Żeby wspomóc placówki medyczne i zminimalizować uciążliwość takich rozwiązań dla rodzin osób hospitalizowanych, Ministerstwo Zdrowia opracowało wskazówki dotyczące organizacji odwiedzin.

Kiedy pacjent ma Unijny Certyfikat Covid

Jeśli możesz przedstawić Unijny Certyfikat Covid, to znaczy, że albo jest duże prawdopodobieństwo, że nie jesteś zakażony/a koronawirusem, Twoja odporność na koronawirusa wzrosła, bo Twój organizm sobie poradził z COVID-19 lub zostałeś/łaś zaczepiony/a.

Przypomnijmy, że bezpłatny Unijny Certyfikat Covid (UCC) dostajesz automatycznie:

 • po szczepieniu przeciw COVID-19 (w Polsce certyfikat jest ważny po pełnym szczepieniu, czyli po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej lub po szczepionce jednodawkowej)
 • po negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa (w Polsce ważny przez 48 godzin)
 • po wyzdrowieniu z COVID-19 (UCC jest ważne od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Certyfikat można pobrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub mieć go od razu pod ręką w aplikacji mojeIKP lub mObywatel. UCC można też dostać w postaci papierowego wydruku po szczepieniu lub wydrukować samemu.

Ściągnij instrukcję, która w prosty sposób wyjaśnia, jak zainstalować aplikację mojeIKP i pobrać UCC 

Odwiedziny, gdy pacjent ma ważny Unijny Certyfikat Covid

W przypadku dorosłych pacjentów, którzy mają ważny Unijny Certyfikat Covid (UCC), ministerstwo rekomenduje placówkom następujący schemat postępowania:

 • jeśli odwiedzający bliscy również mają ważny Unijny Certyfikat COVID lub negatywny wynik testu antygenowego na koronawirusa, to odwiedziny powinny mieć miejsce przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa (opisanych poniżej)
 • osoby odwiedzające, które nie mają Unijnego Certyfikatu Covid, czyli nie są w pełni zaszczepione, nie są ozdrowieńcami i nie mają negatywnego wyniku testu, powinny podczas odwiedzin przestrzegać zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, by chronić bliskich i siebie.

Szpital, jeśli ma zaplecze i podejmie taką decyzję, może umożliwić pacjentom i osobom odwiedzającym wykonanie testów antygenowych na koronawirusa na miejscu.

Pacjent niezaszczepiony i nie jest ozdrowieńcem

Jeżeli pacjent nie jest w pełni zaszczepiony, nie jest ozdrowieńcem i nie ma aktualnego negatywnego wyniku testu na koronawirusa, to mogą go odwiedzać osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid, czyli ozdrowieńcy, w pełni zaszczepieni lub ci, którzy uzyskali negatywny wynik testu antygenowego na koronawirusa w ciągu ostatnich 48 godzin.

Nie rekomenduje się odwiedzania takiego pacjenta przez osoby, które nie mogą udowodnić, że nie są zakażone koronawirusem lub nie mają zapewnionej zwiększonej odporności na koronawirusa na skutek przebytego COVID-19 czy dzięki szczepionce.

Wyjątkiem powinny być wyłącznie wizyty pożegnalne u osób umierających.

Zasady reżimu sanitarnego

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas odwiedzin w szpitalu, w czasie pandemii

Jeśli odwiedzasz chorego w szpitalu podczas pandemii, to zawsze przestrzegaj poniższych zasad:

 • pamiętaj, że pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby
 • nie możesz mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
 • na prośbę personelu podaj swoje dane do rejestracji (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta), bo może powstać konieczność skontaktowania się z Tobą
 • noś maseczkę zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala
 • niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie (min. 30 sek.) umyj ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekuj preparatem na bazie min. 60% alkoholu
 • unikaj podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu
 • unikaj sytuacji, w wyniku których w jednym pomieszczeniu zgromadzi się kilka osób odwiedzających
 • po wejściu na oddział ponownie zdezynfekuj ręce i nałóż jednorazowy fartuch flizelinowy, który dostaniesz od personelu. Po zakończonej wizycie fartuch wyrzuć przed wyjściem z oddziału do wyznaczonego pojemnika na odpady i ponownie zdezynfekuj ręce
 • podczas wizyty unikaj bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.
 • bezpośrednio przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce
 • pamiętaj, że wszystko co przynosisz dla pacjenta (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej
 • pamiętaj, że personel szpitala odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego

Jeśli nie masz ważnego Unijnego Certyfikatu Covid, ale pacjent go ma, możesz odwiedzić go pod warunkiem, że przestrzegasz ściśle poniższych zasad:

 • pamiętaj, że pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba, a Twoja wizyta może zostać ograniczona do 15 min
 • nie możesz mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
 • na prośbę personelu podaj swoje dane do rejestracji (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta), bo może powstać konieczność skontaktowania się z Tobą
 • noś maseczkę zakrywającą usta i nos podczas całej wizyty przez cały czas przebywania na terenie szpitala
 • niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie (min. 30 sek.) umyj ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekuj preparatem na bazie min. 60% alkoholu
 • unikaj podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu
 • unikaj sytuacji, w wyniku których znajdziesz się w jednym pomieszczeniu z innymi osobami niż pacjent, którego odwiedzasz
 • idź bezpośrednio do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuść placówkę – możliwe, że ktoś Cię wprowadzi na oddział i potem odprowadzi do drzwi
 • po wejściu na oddział ponownie zdezynfekuj ręce i nałóż jednorazowy fartuch flizelinowy, który dostaniesz od personelu. Po zakończonej wizycie fartuch wyrzuć przed wyjściem z oddziału do wyznaczonego pojemnika na odpady i ponownie zdezynfekuj ręce
 • w czasie wizyty zachowaj dystans min. 1,5 m pomiędzy Tobą a odwiedzanym pacjentem (i innymi osobami przebywającymi w placówce) oraz unikaj bliskiego kontaktu z pacjentem twarzą w twarz
 • nie wykonuj żadnych czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie
 • pamiętaj, że wszystko, co przyniesiesz pacjentowi (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej
 • jeśli pozwolą na to pogoda, warunki oraz stan zdrowia osoby odwiedzanej, możliwe, że na spotkanie z pacjentem zostaniesz skierowany do ogrodu lub parku przy szpitalu
 • pamiętaj, że personel szpitala jest odpowiedzialny za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

Prawo do odwiedzin

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że pacjent ma prawo do kontaktu z bliskimi. Choć przepisy pozwalają na ograniczenie tego prawa w sytuacji pandemii, nie powinno to jednak zmierzać do całkowitego zakazu odwiedzin. Resort apeluje do placówek, by umożliwiać chorym odwiedziny bliskich w sytuacjach szczególnych. Należą do nich wizyty pożegnalne, a także takie, gdy nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia chorego lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym w szczególności dotyczy to pacjenta z:

 • chorobą otępienną (np. chorobą Alzheimera)
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • całościowym zaburzeniem rozwojowym (np. autyzmem)
 • chorobą psychiczną (w przypadku hospitalizacji niezwiązanej z leczeniem tej choroby).

Odwiedziny pacjentów terminalnie chorych, pacjentów małoletnich oraz pacjentów w szpitalach lub na oddziałach psychiatrycznych odbywają się na indywidualnych zasadach, określonych przez dyrektorów tych placówek.

Wszystkie aktualne informacje na temat obowiązujących zasad organizacji odwiedzin w danej placówce leczniczej powinny być publikowane na stronie internetowej tej placówki oraz w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich odwiedzających.

Jeśli wizyta jest niemożliwa, to należy wspierać kontakt telefoniczny i internetowy.