Kobieta w ciąży siedząca przy drzewie i trzymająca w górze dziecko

Stwardnienie rozsiane to nie wyrok

Jeszcze kilkanaście lat temu rozpoznanie stwardnienia rozsianego często oznaczało, że chory w krótkim czasie stanie się osobą niepełnosprawną. Jednak dziś nowo diagnozowani pacjenci są w innej sytuacji

Stwardnienie rozsiane (w skrócie SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. Polega na zaburzeniu przekazywania impulsów nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym.

Żyj aktywnie

W Polsce jest około 46 tys. zdiagnozowanych chorych na SM, a na świecie około 2,8 mln. Rozwój medycyny oraz zwiększony dostęp do leczenia sprawiły, że postęp choroby może być znacznie spowolniony, a pacjenci mogą prowadzić niemal w pełni normalne i aktywne życie, np. pracować czy zostawać rodzicami. Obecne metody leczenia coraz skuteczniej hamują zmiany chorobowe SM. Zapobiegają też powstaniu patologii wtórnych, które wynikają z unieruchomienia lub dodatkowych zakażeń. Warunkiem jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Poradnik „Stwardnienie rozsiane – przewodnik dla pacjenta”

Zapytaj neurologa

W Polsce działa ponad 120 ośrodków leczenia SM. Podstawę terapii stanowią programy lekowe, w ramach których wszystkie leki są refundowane. Neurolog dobiera formę leczenia dostosowaną do potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wiek, styl życia, plany dotyczące rodzicielstwa oraz stan zdrowia.

Do niedawna skuteczne opcje leczenia były dostępne wyłącznie dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby. Od listopada 2019 roku w programie lekowym jest już jednak pierwszy lek dla osób chorujących na pierwotnie postępującą postać stwardnienia rozsianego.

Znajdź placówkę prowadzącą program leczenia stwardnienia rozsianego i sprawdź czas oczekiwania na leczenie w ogólnopolskim Informatorze o terminach leczenia.

Zapoznaj się z raportem o SM

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum e-Zdrowia przygotowały raport o stwardnieniu rozsianym. Powstał na bazie danych, które świadczeniodawcy przekazują do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach sprawozdań. Znajdziesz w nim informacje dotyczące:

  • liczby chorych
  • zapadalności na chorobę
  • liczby korzystających ze świadczeń wraz z ich rodzajem
  • kwot refundacji świadczeń związanych z leczeniem SM, w tym programów lekowych i rehabilitacji leczniczej
  • kwot refundacji aptecznej leków, które są stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Zapoznaj się z raportem NFZ o zdrowiu. Stwardnienie rozsiane.

Artykuł powstał w ramach Forum Organizacji Pacjentów – we współpracy z Fundacją StwardnienieRozsiane.info.