Rodzina na majówce

Wyjazd, urlop i wolny dzień – gdzie do lekarza

Chcesz się czuć bezpiecznie podczas wyjazdu lub w czasie dni wolnych od pracy? Jeśli jedziesz do europejskiego kraju – zabierz EKUZ. W Polsce możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W czasie podróży warto mieć pewność, że w razie nagłej potrzeby można skorzystać z pomocy medycznej. Zdarza się pogorszenie zdrowia, ale nie musi to popsuć Twojego odpoczynku. Dlatego poznaj zasady opieki medycznej w krajach europejskich oraz w dni wolne od pracy w Polsce. Zawczasu przygotuj się, żeby bezpiecznie spędzić wolny czas poza domem. Wyrób EKUZ dla każdego członka rodziny przed wyjazdem za granicę.

Gdy wyjeżdżasz do kraju w Europie

Udany wyjazd może zaburzyć nagła choroba. Najlepiej zabezpieczyć się i być przygotowanym na taką ewentualność. Szybka pomoc medyczna pozwoli kontynuować odpoczynek. Jeśli jedziesz do jednego z krajów w Europie, zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ:

 • uprawnia Cię do niezbędnego leczenia podczas wyjazdu do krajów:

  • Unii Europejskiej

  • EFTA – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii

  • Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • jest bezpłatną kartą dla każdego, kto ma prawo do opieki zdrowotnej w Polsce.

Możesz dostać kartę, gdy złożysz wniosek:

Każdy członek rodziny musi mieć swoją kartę. Dotyczy to również dzieci.

Pamiętaj:

 • NFZ nie zwraca kosztów międzynarodowego transportu sanitarnego

 • EKUZ nie dotyczy leczenia planowanego, obejmuje tylko nagłe wypadki

 • to lekarz decyduje, czy świadczenie jest niezbędne.

Komu przysługuje EKUZ

Prawo do EKUZ ma każda osoba, która posiada uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie masz już prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ, to EKUZ traci ważność po 30 dniach. Nawet wtedy, gdy Twoja karta ma dłuższy okres ważności. Jeśli wyjeżdżasz z kartą za granicę, upewnij się, że masz prawo do świadczeń.

Nagle potrzebujesz pomocy za granicą, a nie masz przy sobie EKUZ?

Jeśli nagle zachorujesz za granicą, a karta została w domu lub zgubiłeś ją, możesz dostać certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.  Złóż wtedy wniosek przez e-PUAP lub aplikację mojeIKP.

Certyfikat uprawnia do takich samych świadczeń jak EKUZ.

Certyfikat wydawany jest w wyjątkowych okolicznościach – kiedy konieczne jest podjęcie leczenia lub zostało ono już rozpoczęte, a Ty nie masz EKUZ przy sobie.

Przeczytaj jak dostać certyfikat.

Kiedy możesz skorzystać z EKUZ lub certyfikatu

Karta jest honorowana w przychodniach publicznej opieki zdrowotnej. Sprawdź, zanim podejmiesz leczenie, czy placówka ją przyjmie. Jeśli nagle zachorujesz w kraju UE, EFTA, Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej:

 • masz prawo do leczenia na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, w którym jesteś

 • idź do placówki medycznej publicznej opieki zdrowotnej i pokaż:

  • EKUZ

  • dokument tożsamości.

Za niektóre świadczenia medyczne w wielu krajach trzeba zapłacić lub je współfinansować. Obowiązują Cię takie same zasady, jak obywateli tego kraju.

Sprawdź, jakie są zasady ubezpieczenia w kraju, do którego jedziesz.

Najlepiej zapoznaj się z zasadami ubezpieczenia, zanim wyjedziesz. Sprawdź, czy np. ubezpieczenie obejmuje sporty, które chcesz uprawiać. Nie daj się zaskoczyć, gdyż niektóre świadczenia medyczne mogą być współfinansowane przez pacjenta albo całkowicie odpłatne. Zasady są często inne niż w Polsce.   

Zasady leczenia w poszczególnych krajach

Niektóre placówki prywatne w innych krajach mogą nie honorować kart EKUZ. Upewnij się na miejscu.

Co masz zrobić, jeśli masz EKUZ lub certyfikat, ale w innym państwie niż Polska:

 • rozpocząłeś pracę
 • rozpocząłeś działalność gospodarczą
 • uzyskałeś emeryturę lub rentę?

W takim przypadku skontaktuj się ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ. Musimy ustalić, kto powinien finansować koszty Twojego leczenia. Nie mogą tego robić w jednym czasie dwa różne kraje.

Są dni wolne od pracy, a Ty gdzieś w kraju nagle chorujesz

Jeśli masz nagły atak choroby, przeziębienie, ból brzucha lub gorączkę w dni ustawowo wolne od pracy, możesz iść do najbliższej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie potrzebujesz skierowania. Wybierz się do przychodni, która znajduje się najbliżej Twojego miejsca pobytu. Może to być w każdym rejonie Polski.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa podobnie, jak podstawowa opieka zdrowotna, ale w czasie, gdy nie są otwarte przychodnie POZ.

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są otwarte:

 • od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku)
 • przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

Adresy placówek znajdziesz na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Wybierz oddział wojewódzki NFZ

Zobacz też artykuł Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej skorzystasz w przypadku:

 • nagłego zachorowania

 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia

 • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Doraźna pomoc dentystyczna

Możesz skorzystać z pomocy dentystycznej w nagłej sytuacji, gdy boli ząb:

 • w dni powszednie od 19:00 do 7:00 następnego dnia

 • w soboty, niedziele i dni wolne od pracy – całodobowo.

Mapa placówek świadczących doraźną pomoc dentystyczną

Zagrożenie życia lub zdrowia

Widzisz wypadek, ktoś zasłabł, potrzebny jest ratunek, gdyż w niebezpieczeństwie znajduje się ludzkie życie lub zdrowie:

 • jedź na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy (SOR) lub do izby przyjęć

 • zadzwoń pod numer 112 lub 999, aby wezwać zespól ratownictwa medycznego

 • udziel pierwszej pomocy w ramach możliwości, zanim przyjedzie profesjonalna pomoc.

SOR-y i izby przyjęć w szpitalach nie udzielają porad i nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani specjalisty. Taką poradę dostaniesz w dni robocze.

O kolejności przyjęć na SOR-ze decyduje personel medyczny, który ocenia stan zdrowia pacjentów, a nie kolejność przybycia.

Sprawdź, gdzie jest najbliższy SOR.

Nie jedź na SOR ani nie wzywaj karetki, gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia – w takim przypadku wybierz się do poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Masz pytania? 

Zadzwoń pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.