" "

Kwarantanna, dozór epidemiologiczny – co to znaczy

W sprawie koronawirusa specjaliści mówią do nas językiem fachowym, którego zaletą jest precyzja. Wyjaśniamy, co oznaczają konkretne terminy

W każdym zawodzie używa się języka fachowego. To upraszcza komunikowanie się. Kiedy jednak słyszysz komunikaty dotyczące zdrowia lub innych ważnych spraw, które wpłyną na Twoje decyzje, powinieneś być pewnym, jakie jest znaczenie konkretnych sformułowań. 

Stan epidemii — co to znaczy

Stan epidemii mamy wówczas, gdy na danym obszarze liczba zachorowań wyraźnie przekracza stan z poprzedniego okresu lub kiedy pojawiają się zakażenia lub choroby dotychczas niewystępujące. Ogłoszenie stanu epidemii jest podstawą prawną rozmaitych podejmowanych przez państwo działań, których celem jest ochrona obywateli i położenie kresu epidemii. Przykład: w demokratycznym państwie prawa jest wolność gospodarcza, rząd nie może zdecydować o zamknięciu klubów, kawiarni czy sklepów z odzieżą. Ale ogłoszenie stanu epidemii daje takie możliwości. To ważne, bo nie wszyscy są zawsze tak rozsądni, by słuchać zaleceń i ograniczyć swoje życie towarzyskie. Stan epidemii m.in. pozwala rządowi ograniczyć z Polski wywóz towarów niezbędnych naszym służbom medycznym, ułatwia procedury zakupowe i współpracę z podmiotami komercyjnymi. Stan epidemii jest więc okresem przejściowym, w którym stosuje się rozmaite nadzwyczajne środki z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.

Stan epidemii zostanie zakończony wówczas, gdy przestanie istnieć przyczyna, dla której go wprowadzono.

Stan epidemii umożliwia wprowadzenie kolejnych ograniczeń, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów międzyludzkich, a więc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.  Zgodnie z nimi do 11 kwietnia włącznie można przemieszczać się wyłącznie w celach:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Możesz się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Wyjścia rekreacyjne do parku, lasu, na spotkania są zakazane.

Wprowadzono też ograniczenie dotyczące podróży komunikacją publiczną. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to może się w nim znajdować maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można jednak spotykać z najbliższymi.

Liczba osób uczestniczących w mszy lub innym obrzędzie religijnym jest ograniczona do 5.

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś …

… jest hospitalizowany?

Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że ma koronawirusa. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem. 

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem. 

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

… jest objęty kwarantanną

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy.

Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. 

Nikomu nie wolno do niego przychodzić.

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Jeśli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).

… jest objęty nadzorem epidemiologicznym

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. 

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia. 

… ma negatywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Osoba nie ma koronawirusa.

… ma pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Wykonany test potwierdził, że ktoś ma koronawirusa.

… przechodzi kontrolę sanitarną

Kontrola sanitarna przeprowadzona jest na granicach kraju, czyli także w portach lotniczych i morskich. Podróżni pytani są, skąd przyjeżdżają, gdzie byli, jak się z nimi skontaktować na terenie Polski. Wypełniają formularz z tymi danymi. 

Może być im mierzona temperatura. Temperatura powyżej 36,6 nie oznacza, że ktoś jest chory na COVID-19 lub jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza jednak, że warto to sprawdzić. Niestety temperatura w normie nie potwierdza, że ktoś jest zdrowy. W części przypadków zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo.