Jak zapisać się na wizytę do lekarza POZ

Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) możesz zapisać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, także drogą elektroniczną

Przychodnie zobowiązane są zapewnić rejestrację na podstawie zgłoszenia we wszystkich wyżej wymienionych formach.

Mając ubezpieczenie zdrowotne, masz prawo zapisać się na wizytę do lekarza:

  • w wybranej przez siebie placówce leczniczej (przychodni)
  • dowolnie wybranego dnia
  • w godzinach pracy placówki POZ.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (inaczej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz POZ) – lekarz, który ma umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub pracuje w placówce posiadającej taką umowę. To lekarz pierwszego kontaktu – specjalista medycyny rodzinnej lub internista. Dzieci są w POZ pod opieką specjalisty medycyny rodzinnej lub pediatry.

Działanie placówek

Chcesz się dowiedzieć np. o godziny i miejsca przyjęć pacjentów albo zasady zapisów na porady i wizyty, także na wizyty lekarskie w domu? Informacje te powinny być dostępne i widoczne w każdej przychodni.

Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. Porady odbywają się:

  • stacjonarnie
  • w formie teleporad
  • w miejscu pobytu, np. w domu pacjenta.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta konsultacja lekarza POZ powinna być udzielana w dniu zgłoszenia. W innych przypadkach świadczenia te są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Problemy z rejestracją

Podstawą zasadności (lub jej braku) udzielenia wizyty w dniu zgłoszenia jest Twój stan zdrowia. To lekarz POZ – a nie osoba rejestrująca – decyduje, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie Ci świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia.

Pracownik rejestracji nie jest osobą, która udziela świadczeń zdrowotnych, i nie może podejmować decyzji medycznych.

Informacje o zasadach obowiązujących przy rejestracji znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: Siedem zasad postępowania przy rejestracji w placówce medycznej.

Jeśli pracownik rejestracji odmawia Ci zapisania na wizytę lekarską, zwróć się do:

  • kierownika placówki z prośbą o pisemne wyjaśnienia. Kopię pisma prześlij do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta
  • oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zdarzenia, jeśli odpowiedź jest dla Ciebie niewystarczająca. Zwrócić się do. Możesz  także skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.