Kto i kiedy nie potrzebuje skierowania

Nie potrzebujesz skierowania, żeby skorzystać z konsultacji u niektórych specjalistów. Są też osoby, które nie potrzebują skierowania w żadnym przypadku

Do kogo skierowanie nie jest potrzebne

Jest grupa lekarzy specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania. Są to:

 • psychiatra
 • ginekolog i położnik
 • onkolog
 • wenerolog
 • dentysta.

To Ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz.

Kiedy skierowanie nie jest wymagane

Możesz korzystać z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania, jeśli:

 • chorujesz na gruźlicę
 • jesteś osobą zakażoną wirusem HIV
 • jesteś inwalidą wojennym lub wojskowym, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej
 • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych
 • jesteś uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • jesteś weteranem – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • jesteś osobą współuzależnioną: mieszkasz lub gospodarujesz wspólnie z osobą uzależnioną lub Twój stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną – w zakresie leczenia współuzależnienia
 • chcesz skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży
 • jesteś byłym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych
 • jesteś osobą, która była deportowana do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • nie masz 18 lat i masz zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • masz orzeczenie o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.