" "

Kiedy dostaniesz wydruk informacyjny

Wydruk informacyjny e-recepty, najbardziej zbliżony do tradycyjnej recepty, dostaniesz zawsze, kiedy o to poprosisz

Jeśli nie masz konta w banku, nie chcesz lub nie możesz logować się na Internetowym Koncie Pacjenta, czujesz się pewniej, kiedy masz papierową receptę, powiedz to lekarzowi, a ten Ci wydrukuje e-receptę.

Oznacza to jednak, że po wydruk informacyjny musisz zgłosić się do gabinetu lub przychodni.

Kiedy lekarz wypisze receptę ręcznie

Twoi rodzice lub dziadkowie nie chcą logować się na IKP, nie korzystają z Internetu, martwisz się, w jakiej postaci dostaną e-receptę podczas np. wizyty domowej?

Lekarze wiedzą, że gdyby pojawiły się problemy z drukarką lub gdyby podczas wizyty domowej okazało się, że pacjent nie ma dostępu do Internetu i nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta, to mogą wówczas:

  • wystawić e-receptę w systemie, a informację dla pacjenta o dawkowaniu i kod e-recepty wypisać ręcznie. Pacjent dostanie ręcznie wypisaną informację, a farmaceuta zobaczy e-receptę w systemie, kiedy pacjent lub osoba mu bliska poda mu 4-cyfrowy kod dostępu i PESEL chorego. Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli lekarz ma ze sobą laptop, tablet lub smartfon, podłączony do systemu (np. konto w gabinet.gov.pl)
  • wypisać klasyczną receptę papierową — w przypadku braku możliwości dostępu do systemu na wizycie domowej. Farmaceuta zrealizuje receptę bez pytania o PESEL. Ta recepta będzie widoczna na Internetowym Koncie Pacjenta dopiero po jej zrealizowaniu.

Jeśli Twoi rodzice lub dziadkowie jednak korzystają z internetu, ale nie czują się w tej sytuacji tak pewnie, by samodzielnie zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta, usiądź z nimi przy komputerze i otwórz poradnik dla seniora, który w przyjazny sposób wyjaśni, jak to zrobić.
 

Przejdź do poradnika dla seniora