pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Kieruj się wygodą

Pilotaż e-skierowania

Trwa pilotaż e-skierowania. Rozpoczął się w październiku 2018 roku (etap techniczny). Następnie, od 18 lutego 2019 roku do pilotażu włączeni zostali pacjenci. W czasie pilotażu chcemy uruchomić e-skierowania w około 100 placówkach w Polsce. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie usługi w całym kraju.

Skierowania w postaci wyłącznie elektronicznej będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

Elektroniczne skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu wystawiania skierowania aż do momentu realizacji usługi.

Dowiedz się, czy w Twojej okolicy możesz już uzyskać e-skierowanie

Co zyskasz dzięki e-skierowaniu?

  • nie będzie potrzeby dostarczania skierowania osobiście w terminie 14 dni – wystarczy kontakt telefoniczny z placówką medyczną (to ważne w szczególności dla osób samotnych i schorowanych)
  • zniknie praktyka zapisywania się na podstawie jednego skierowania do kilku kolejek: po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako „w trakcie relizacji” — i jego ponowne użycie do zapisania się na badanie u innego świadczeniodawcy nie będzie możliwe
  • zniknie problem nieczytelności skierowań, który w chwili obecnej oznacza często ponowny kontakt pacjenta z lekarzem
  • wzrośnie bezpieczeństwo – pacjent lub upoważniona przez niego osoba będzie mogła śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), a zagubione skierowanie nie trafi w niepowołane ręce

Usługi e-zdrowia

Na IKP znajdziesz recepty, historię wizyt, możesz też dać dostęp do swoich danych bliskiej osobie lub lekarzowi — poznaj Internetowe Konto Pacjenta
Zobacz, co zrobić, żeby odbierać elektroniczne recepty w postaci SMS-a lub e-maila
Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ