Jak wyjechać do uzdrowiska

Do uzdrowiska jedziesz po to, by skorzystać z zabiegów, które poprawią Twoje zdrowie. Jest to kontynuacja leczenia, które zaczęło się w szpitalu lub w przychodni

Świadczenia są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych – czyli przychodzisz tylko na zabiegi, mieszkasz i stołujesz się gdzie indziej
 • stacjonarnych – mieszkasz i stołujesz się w tym samym miejscu, w którym masz zabiegi.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i formy oddziaływania fizycznego:

 • wody mineralne
 • borowiny
 • bodźce klimatoterapeutyczne
 • hydroterapia
 • fizykoterapia
 • kinezyterapia.

W czasie pobytu, w zależności od uzdrowiska i Twoich potrzeb, możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach
 • kuracji pitnych i inhalacji
 • natrysków
 • biczów szkockich, masaży wodnych
 • zawijań i okładów
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii
 • krioterapii
 • masażu leczniczego
 • gimnastyka indywidualnej i zbiorowej.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci:

 • wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska
 • samodzielni
 • zdolni do samoobsługi
 • zdolni do korzystania z zabiegów leczniczych.

Czas leczenia uzdrowiskowego

Pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Pobyt dziecka jest bezpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli taki, który przyjmuje w ramach NFZ). Weźmie pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, potrzeby Twojego organizmu oraz zakładany wpływ leczenia uzdrowiskowego na Twój stan zdrowia. To ważne, bo leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Od 1 lipca 2023 r. skierowania są wystawiane są wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Znajdziesz je na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Do Twojego oddziału NFZ trafia automatycznie.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Kolejne skierowanie możesz złożyć do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym skończyło się Twoje poprzednie leczenie uzdrowiskowe.

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, mają specjalne uprawnienia do korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Żeby z nich skorzystać, musieli być zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą. Na tej podstawie są uprawnieni do korzystania z leczenia uzdrowiskowego raz w roku i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Płatności

Podczas leczenia uzdrowiskowego ponosisz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje:

 • pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,
 • dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z celem pobytu.

Sprawdź swoje skierowanie

Jeżeli Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, w serwisie internetowym NFZ możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja.

Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinieneś otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu Twojego skierowania.

Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe:

 • bieżący status
 • datę wystawienia przez lekarza
 • datę wpływu do oddziału NFZ
 • oddział kierujący
 • ocenę lekarza z Funduszu:
  • rodzaj leczenia
  • profil leczenia
 • numer w kolejce
 • miejsce i termin leczenia:
 • zakład lecznictwa uzdrowiskowego
 • adres
 • telefon
 • termin leczenia / okres, w którym powinno odbyć się leczenie.