Krok 4.: Jak upoważnić do swoich danych medycznych

Korzystaj z możliwości udostępniania Twoich dokumentów medycznych

Masz możliwość, by upoważnić do wglądu w Twoje dokumenty medyczne:

 • bliską osobę, dziecko, wnuczkę, małżonka – dzięki temu wykupi dla Ciebie e-receptę, zarejestruje Cię do lekarza za pomocą e-skierowania, umówi na szczepienie przypominające na COVID-19
 • lekarza, pielęgniarkę lub przychodnię, np. po to, by pokazać Twoją historię leczenia u innego lekarza
 • farmaceutę – ale tylko do wglądu w Twoje e-recepty. Dzięki temu możesz gp.np. spytać, czy leki, które masz przepisane, i te, które kupujesz bez recepty, nie działają na siebie negatywnie.

Jak dać bliskiej osobie dostęp do swoich danych poprzez aplikację:

 • uruchom aplikację
 • wejdź w „Menu” >> „Uprawnienia”
 • wybierz opcję: upoważnij bliską osobę do przeglądania Twoich danych
 • teraz wpisz dane:
  • podaj imię, nazwisko, PESEL 
  • wybierz, czy dostęp ma być na jakiś czas czy bezterminowy
  • wskaż, czy dajesz tej osobie dostęp do wszystkich danych, czy tylko niektórych (np. tylko e-recept lub e-skierowań), czy wszystkich
  • zapisz dane.

Dostęp możesz aktualizować (np. zmieniać zakres lub czas dostępu) lub usunąć.

Osoba, której nadajesz uprawnienia, musi mieć aktywne Internetowe Konto Pacjenta.

Sprawdź, jak udostępnić swoje dane pracownikowi medycznemu lub farmaceucie:

 • uruchom aplikację
 • wejdź w „Menu”, klikając trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w opcję >> „Uprawnienia”
 • wybierz opcję:
  • udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie – po rozwinięciu kafelka przeczytasz informację, że tutaj udostępnisz lekarzowi, pielęgniarce, położnej placówce medycznej Twoje e-recepty, e-skierowania i zdarzenia medyczne (takie jak wizyta u specjalisty, pobyt w szpitalu, wizyta na SOR, wyniki badań laboratoryjnych i innych), a aptece i farmaceucie – Twoje e-recepty i informacje o wykupionych lekach
 • kliknij na „Przyznaj dostęp” i potem na jedną z trzech możliwości: pracownik medyczny, placówka medyczna, apteka/punkt apteczny
 • teraz wpisz dane osoby/placówki:
  • w przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej – podaj imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) i kliknij „Szukaj”. Gdy system go znajdzie, wybierz, czy będzie miał dostęp do wszystkich informacji czy wybranych dokumentów, całej dokumentacji medycznej czy tylko z określonego przedziału czasu. Kliknij „Zapisz”
  • w przypadku przychodni lub innej placówki medycznej – wybierz „Przyznaj dostęp placówce medycznej”, wpisz adres i nazwę placówki, wybierz właściwą z tych, które zaproponuje Ci system. Potem wybierz zakres dostępu, tak samo jak w przypadku lekarza
  • w przypadku apteki – wybierz „Przyznaj dostęp aptece/punktowi farmaceutycznemu”, wpisz adres i nazwę, wybierz właściwą z tych, które zaproponuje Ci system. Potem wybierz zakres dostępu, tak samo jak w przypadku lekarza. Farmaceutów/aptekę możesz upoważnić wyłącznie do dostępu do e-recept.

Jeśli pracownika medycznego nie ma w wykazie lub jeśli już upoważniasz medyka lub placówkę i mają dostęp do Twoich danych, system Cię o tym poinformuje.

Zawsze możesz cofnąć swoje upoważnienie do dostępu do danych udzielone pracowników medycznemu, placówce czy aptece lub zmienić jego zakres.

Nie wszystkie placówki korzystają jeszcze z systemu, więc może się zdarzyć, że mimo Twojej zgody dana przychodnia czy lekarz nie będą mieli dostępu do Twoich danych.

Jak sprawdzić, kto jest upoważniony do dostępu do Twoich danych:

 • wejdź w aplikację, kliknij na „Menu” > „Uprawnienia”.
 • wybierz opcję: „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”
 • zobaczysz tam osoby lub placówki, którym udzieliłeś/aś dostępu do Twoich danych.
 • Kiedy wejdziesz na dane osoby lub placówki, zobaczysz dwa przyciski do wyboru:
  • edytuj zakres dostępu
  • usuń dostęp.