dwie osoby trzymają w rekach karte EKUZ

Bezpieczny wyjazd z EKUZ

Przed nami czas zimowych wyjazdów. Część z nas już teraz planuje zagraniczny wyjazd na ferie, do rodziny czy wypad na narty. Zanim wyruszymy w podróż, warto przed wyjazdem zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza nasze prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii), a także w Wielkiej Brytanii.
W razie nagłej choroby lub wypadku, EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Podróżujący, który ma EKUZ, skorzysta z pomocy medycznej na identycznych prawach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego wyjeżdża.

Od początku tego roku NFZ wydał już blisko 2,5 mln kart EKUZ.

Do czego uprawnia EKUZ?

Dzięki karcie EKUZ mamy prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego,

  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,

  • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Jak długo EKUZ jest ważna i ile kosztuje?

  • Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata.

  • Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia.

  • EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna 20 lat.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno: dla rodzica oraz każdego dziecka.

Ważne:

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy ustawodawstwo danego kraju pobytu przewiduje dodatkowe opłaty z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, tak jak np. w Niemczech, Czechach, Chorwacji czy we Włoszech, wówczas również i my korzystając ze świadczeń w takim państwie na podstawie karty EKUZ, będziemy musieli ponieść koszt dodatkowych opłat.

Gdzie otrzymam EKUZ?

Wniosek o wydanie karty znajdziesz na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

Przed wyjazdem warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad udzielania świadczeń w państwie planowanego pobytu:

Leczenie w krajach Unii Europejskiej i EFTA

Co zrobić, jeżeli zapomnę bądź zgubię EKUZ?  

Jeżeli podczas pobytu turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zajdzie konieczność skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś powodu, np. kradzieży lub zagubienia, nie posiadasz ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz uzyskać certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. W tym celu skontaktuj się ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ.

Masz pytania związane z wydawaniem EKUZ? Zadzwoń pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

 

Jeśli złożyłeś wniosek poprzez ePUAP lub IKP,  status wniosku znajdziesz na stronie NFZ:

sprawdź status swojego wniosku o EKUZ