Rodzina w Londynie

EKUZ – koniecznie weź za granicę

Wybierasz się za granicę? Może planujesz wakacje z rodziną? Pamiętaj o zabraniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Sprawdź, w jakim kraju i na jakich zasadach możesz z niej korzystać

EKUZ pozwoli Ci leczyć się w razie nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia, jeśli wybierasz się do krajów:

 • Unii Europejskiej

 • EFTA – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii

 • Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Możesz otrzymać niezbędną pomoc, jeżeli masz prawo do świadczeń w NFZ. Każdy członek rodziny musi mieć swoją kartę, również dzieci. Zawczasu sprawdź, czy macie karty w domu i czy są ważne. Jeśli nie, złóż wnioski o wydanie EKUZ.

Warto wiedzieć, że:

 • NFZ nie zwraca kosztów międzynarodowego transportu sanitarnego

 • EKUZ nie dotyczy leczenia planowanego, obejmuje tylko nagłe przypadki

 • to lekarz decyduje, czy świadczenie jest niezbędne.

Jak dostać kartę EKUZ

Żeby otrzymać kartę, musisz złożyć wniosek:

Jeśli jesteś uczniem, studentem lub doktorantem i masz ponad 18 lat, do wniosku o EKUZ dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Odbierz EKUZ w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz wniosek. Możesz upoważnić do tego pełnomocnika.

Dostaniesz EKUZ pocztą – jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.

Dla każdego członka rodziny trzeba złożyć osobny wniosek.

Kto może dostać EKUZ

Prawo do EKUZ ma każda osoba, która posiada uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie masz już prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ, to EKUZ traci ważność po 30 dniach. Nawet wtedy, gdy Twoja karta ma dłuższy okres ważności. Jeśli wyjeżdżasz z kartą za granicę, upewnij się, że masz prawo do świadczeń.

Jeśli posługujesz się kartą lub certyfikatem bez uprawnienia, narażasz się na ryzyko zwrotu kosztów, które ponieśliśmy za Twoje świadczenia.

Jeśli nie masz EKUZ przy sobie

Może się zdarzyć, że karta Ci zaginie lub zostanie w domu. W takich przypadkach możesz poprosić o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Złóż wtedy wniosek przez e-PUAP lub aplikację mojeIKP.

Przeczytaj więcej w artykule jak dostać certyfikat.

 • Certyfikat uprawnia do takich samych świadczeń jak EKUZ.

 • Certyfikat wydawany jest w wyjątkowych okolicznościach – kiedy konieczne jest podjęcie leczenia lub zostało ono już rozpoczęte, a okazało się, że nie masz EKUZ przy sobie.

Jak skorzystać z EKUZ lub certyfikatu

Możesz wykorzystać kartę w przychodniach publicznej opieki zdrowotnej. Upewnij się, że będzie honorowana – zapytaj o to, zanim zaczniesz leczenie. Obowiązują Cię takie same zasady, jak obywateli tego kraju. Sprawdź, za co trzeba będzie dopłacić, a co może być w pełni odpłatne. Zasady mogą być inne niż w Polsce. Chcesz np. uprawiać sporty ekstremalne – sprawdź, czy obejmuje je ubezpieczenie w danym kraju.

Zasady leczenia w poszczególnych krajach

Leczenie możesz zacząć, jeśli nagle zachorujesz. Nie jest to leczenie planowane.

Niektóre placówki prywatne w innych krajach mogą nie honorować kart EKUZ. Upewnij się na miejscu.

Jeśli masz EKUZ lub certyfikat, ale w innym państwie niż Polska:

 • rozpocząłeś pracę

 • rozpocząłeś działalność gospodarczą

 • uzyskałeś emeryturę lub rentę,

skontaktuj się ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ. Ustalimy, kto powinien finansować koszty Twojego leczenia. Nie mogą tego robić w jednym czasie dwa różne kraje.