Kobieta przed laptopem

Jakie skargi rozpatruje NFZ?

Jako pacjent masz prawo korzystać ze świadczeń, które są udzielane w placówkach opieki zdrowotnej. NFZ nadzoruje realizację warunków umów, które zawiera z placówkami.

Pamiętaj, że swoje zastrzeżenia możesz zgłosić do odpowiednich instytucji. Co powinna zawierać skarga lub wniosek i gdzie należy je składać?

Skargi do NFZ

Masz prawo złożyć skargę na placówkę, z którą NFZ zawarł umowę. Możesz zgłosić sprawę m.in. w przypadku, gdy:

 • odmówiono Ci zapisania się do lekarza

 • odmówiono Ci wykonania badań zleconych przez lekarza

 • byłeś zmuszony zapłacić za świadczenie gwarantowane (bezpłatne dla pacjenta)

 • wystawiono Ci receptę bez refundacji

 • terminy lub godziny przyjmowania pacjentów różnią się od ustalonych przez placówkę

 • masz trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko osobiście, w wybranym dniu

 • lekarz nie przyjmuje pacjentów zgodnie z harmonogramem pracy

 • nie udaje Ci się umówić telefonicznie na konsultację.

Możesz również zgłosić skargę na działalność NFZ.

Twoje wnioski

Masz propozycje dotyczące poprawy jakości usług świadczonych przez NFZ? Wyślij do NFZ wniosek w tej sprawie. Może on dotyczyć:

 • ulepszenia organizacji pracy Narodowego Funduszu Zdrowia

 • spraw związanych z lepszą obsługą pacjentów oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Składanie skargi lub wniosku krok po kroku

 Zobacz, jak prawidłowo przygotować dokument.

W jaki sposób złożyć skargę lub wniosek?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • pisemnie

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail

 • za pośrednictwem platformy ePUAP

 • osobiście do protokołu podczas wizyty w NFZ.

Jakie informacje powinno zawierać Twoje zgłoszenie?

 • Twoje dane: imię, nazwisko, adres (może to być adres poczty elektronicznej). Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do zastrzeżenia swoich danych!

 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy

 • opis zdarzenia

 • pisemne upoważnienie, jeśli składasz skargę w imieniu osoby trzeciej.

Pamiętaj!
 • Jeżeli z treści nie będzie można ustalić problemu, pracownik NFZ poprosi Cię o uzupełnienie Twojego pisma. Ma na to siedem dni. 

 • Jeśli pismo nie zawiera imienia, nazwiska i adresu wnoszącego, pracownik NFZ poprosi Cię również o uzupełnienie tych informacji.

 • Jeśli nie uzupełnisz, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Do kogo zaadresować pismo?

Swoje pismo możesz przesłać do:

 • oddziału wojewódzkiego lub delegatury NFZ

 • Centrali NFZ.

Lista adresów oddziałów NFZ

 

Skargi możesz również kierować do:

 • dyrektora placówki na organizację udzielania świadczeń

 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej na sposób leczenia albo zachowania lekarza

 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych na sposób postępowania pielęgniarki lub położnej

 • Rzecznika Praw Pacjenta, gdy zostały naruszone Twoje prawa jako pacjenta m.in. do poszanowania intymności i godności, informacji, dokumentacji medycznej, opieki duszpasterskiej.