Osoba oddająca krew, z igłą w żyle i krwią spływającą do worka z krwią trzymanego przez personel medyczny. Widoczny tylko tułów osób.

Oddaj krew latem

Latem zasoby krwi ulegają zmniejszeniu z powodu m.in. większej liczby wypadków czy urlopów honorowych krwiodawców. Dlatego tak ważne jest, aby oddawać krew także w okresie wakacyjnym

Codziennie w szpitalach przebywają pacjenci, którzy wymagają leczenia krwią lub jej składnikami. Koncentrat krwinek czerwonych, czyli składnik krwi najczęściej wykorzystywany w lecznictwie, można przechowywać jedynie 42 dni.

Badanie krwi krwiodawców

Przy każdym pobraniu u krwiodawcy wykonuje się rutynowo następujące badania:

  • stężenie hemoglobiny
  • test kiłowy
  • antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV
  • grupę krwi układu ABO
  • grupę krwi układu Rh, a przy kolejnych donacjach również inne układy grupowe
  • przeciwciała.

U osób systematycznie oddających krew dodatkowo raz w roku oznacza się morfologię krwi i wzór odsetkowy krwinek białych (tzw. rozmaz).

Wyniki wykonanych badań możesz odebrać bezpłatnie kilka dni po oddaniu krwi (także wyniki badań wirusologicznych i odczynu kiłowego).

Jeżeli Twoje wyniki testów markerów zakaźnych wyjdą dodatnie, powiadomi Cię o tym lekarz i wraz z wynikami badań wystawi Ci skierowanie do lekarza specjalisty.

Uprawnienia oddających krew

Osobie, która oddała krew przysługuje:

  • tytuł Honorowego Dawcy Krwi
  • zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddała krew i w dniu następnym
  • zwrot kosztów przejazdu
  • posiłek regeneracyjny.

Miejsca, w których można oddać krew

Krew możesz oddać w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całej Polski oraz w ich oddziałach terenowych. Możesz także to zrobić w mobilnych punktach pobierania krwi, które codziennie znajdują się w różnych lokalizacjach.

Znajdź Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa blisko Twojego miejsca zamieszkania.