Chłopak rozmawia przez telefon.

Odwołaj wizytę, jeśli nie możesz przyjść

Masz umówioną wizytę u lekarza, ale coś Ci wypadło i nie możesz z niej skorzystać? Nie zapomnij jej odwołać. Dzięki zwolnionemu terminowi lekarz szybciej pomoże innemu pacjentowi

Potrzebujesz świadczenia opieki zdrowotnej i zgłaszasz się do swojego lekarza (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) – to pierwszy krok. Może on skierować Cię do specjalisty, na badania diagnostyczne czy leczenie w szpitalu. Jeśli nie można zrealizować tych świadczeń w dniu, w którym się zgłaszasz, placówka wpisuje Cię na listę oczekujących i wyznacza Ci termin przyjęcia. Gdy w wyznaczonym terminie nie możesz skorzystać z wizyty, powiadom o tym placówkę.

Czym są listy oczekujących

Placówki specjalistyczne i szpitale, które mają kontrakt z NFZ, są zobowiązane do prowadzenia listy oczekujących. Po to, aby wszyscy pacjenci mieli równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na listę oczekujących nie są wpisywane osoby:

  • którym przysługuje prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością
  • które kontynuują leczenie.

Jeśli chcesz skorzystać z danego świadczenia, możesz się wpisać wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Co wpływa na kolejność na liście oczekujących

Lekarz, który kieruje Cię na dalszą diagnostykę u specjalisty lub w szpitalu, określa, czy Twój obecny stan zdrowia wymaga pilnego leczenia. Na tej podstawie zostaniesz zakwalifikowany do jednej z dwóch grup (kategorii medycznej):

  • przypadek pilny – wówczas konieczne jest pilne udzielenie świadczenia, gdyż istnieje ryzyko szybkiego pogorszenie się stanu pacjenta lub znaczącego zmniejszenia szans na odzyskanie zdrowia
  • przypadek stabilny – wówczas nie ma konieczności pilnego udzielenia świadczenia, gdyż pacjent nie znajduje się w stanie nagłym.

Termin, w którym otrzymasz świadczenie, zależy od tego, do której kategorii medycznej jesteś zakwalifikowany. Tego podziału nie ma w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Dlaczego warto odwołać wizytę

Najważniejsze powody to:

  • lekarz zamiast czekać na Ciebie, przyjmie w tym czasie innego pacjenta
  • placówka będzie mogła płynniej i efektywniej działać
  • ogólny czas oczekiwania na wizyty przez wszystkich pacjentów skróci się, a system opieki zdrowotnej zaoszczędzi wiele kosztów – nieodwoływanie wizyt lekarskich jest globalnym problemem nie tylko publicznej, ale i prywatnej opieki zdrowotnej
  • placówka nie wykreśli Cię z listy oczekujących – jeśli nie zgłosisz się na wizytę i nie odwołasz jej bez istotnych powodów, będziesz musiał ponownie zapisać się na listę oczekujących
  • spełnisz obowiązek, który jest zapisany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej: „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Jak odwołać wizytę

Wystarczy, że powiadomisz rejestrację placówki o odwołaniu wizyty. Nie musisz tłumaczyć powodów. Jak to zrobić? Zadzwoń na rejestrację lub skorzystaj z innego sposobu, jeśli dana placówka go udostępnia, jak np.: inny numer telefonu, adres e-mail, aplikacja internetowa.